Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Externe contacten

De Julianaschool maakt deel uit van verschillende bovenschoolse netwerken en verbanden. Ook werken we samen met verschillende externen om ons werk meer kwaliteit te geven.

Stichting Trivium
Maandelijks is er directeurenoverleg waar vooral bovenschoolse zaken aan de orde komen. Zo veel mogelijk wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van elkaar. Hiervoor hebben directeuren, IB’ers en bouwcoördinatoren regelmatig intervisie en is er een bovenschools ICT-overleg.

Samenwerking binnen Overbetuwe
Binnen de gemeente Overbetuwe is een goed functionerend directieberaad dat ongeveer zes keer per jaar bijeenkomt om schooloverstijgende zaken met elkaar te bespreken. Vaak zijn dit onderwerpen van de Lokaal Educatieve Agenda (LEA) van de gemeente.

SWV-PassendwijsSamenwerkingsverband Passend Wijs
Alle scholen van Overbetuwe zitten met elkaar in een Samenwerkingsverband (SWV). Maar dit verband beslaat sinds kort een nog veel groter gebied. Daarmee heeft het ook een nieuwe naam: Passend Wijs. Het SWV Passend Wijs begeleidt 134 scholen van 25 besturen in het realiseren van Passend Onderwijs. Zie ook: www.swv-passendwijs.nl

Kerken
We hebben een commissie Kerk en School die samenwerking tussen de school en de kerken gestalte geeft. De commissie bestaat uit ouders, leerkrachten en een afvaardiging van de Protestantse Vloedschuurgemeente en de Hervormde gemeente. De commissie organiseert jaarlijks een speciale Kerk- en Schooldienst, waarin leerkrachten, leerlingen en ouders welkom zijn. In de voorbereidingen voor deze dienst, brengt de predikant vaak een bezoek aan onze school om kinderen zo veel mogelijk te betrekken bij de dienst.


PABO CHE

Onze school is een Erkend Leerbedrijf met een B-select-certificaat. Dit betekent dat Pabo-studenten kwalitatief hoogwaardige stages kunnen lopen op onze school. Het certificaat is behaald bij de Christelijke Hogeschool Ede. Ieder jaar ontvangt onze school CHE- studenten van de PABO. We geven ze de gelegenheid om in een groep gedurende een aantal dagen per week stage te lopen. Twee van onze leerkrachten zijn opgeleid tot Interne Coach Opleider (ICO) en voeren begeleidings- en beoordelingsgespreken.

Marant, educatieve diensten
Wij zijn aangesloten bij Marant, de onderwijsbegeleidingsdienst voor de regio Arnhem, Nijmegen en Tiel, die sinds augustus 2005 gevestigd is in Elst. We kopen hier jaarlijks consultatieve begeleiding in van een orthopedagoog die daarmee vast verbonden is aan onze school. Zij neemt onderzoeken af en adviseert ons t.a.v. individuele zorgleerlingen. De educatieve dienst van Marant begeleidt ons regelmatig d.m.v. onderwijskundige cursussen.