Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

De doelen van groep 5

In groep 5 gaan we door met wat we in groep 4 geleerd hebben en wordt alles weer wat moeilijker.
Dit jaar werken wij aan:

Rekenen

 • De kinderen leren erbij en eraf sommen t/m 1000 te maken.
 • We memoriseren de tafels van 1 t/m 10.
 • We leren deelsommen te maken ( ook met rest ).
 • We leren de maten mm, cm, dm, m, km, maar ook ml, cl, dl, en l.
 • Ook de gewichten gr en kg komen  aan bod.
 • We leren analoog en digitaal klokkijken op de minuut nauwkeurig.

 

Taal

 • We breiden onze woordenschat uit met veel nieuwe woorden en uitdrukkingen.
 • Dit jaar gaan we, naast het werkwoord,  verder met het wie-, wat-, waar deel.
 • Leren we verschillende soorten teksten schrijven.
 • We oefenen het verzinnen en voordragen van verschillende soorten teksten en houden daarbij rekening met onze intonatie.

 

Spelling

 • We leren de spellingsregels toepassen op woorden met verschillende klankgroepen.

 

Schrijven

 • De hoofdletters worden verder geautomatiseerd en we gaan er gaandeweg het jaar naartoe om alleen op een onderlijn te schrijven.

 

Spreekbeurten

 • De kinderen bereiden 1 spreekbeurt per jaar voor en presenteren deze voor de groep.

 

Begrijpend lezen

 • We leren verschillende strategieën toepassen om diverse soorten teksten inhoudelijk te begrijpen.

 

Natuur en techniek/geschiedenis/aardrijkskunde

 • Ieder vak bestaat uit 4 hoofdstukken.  De kinderen krijgen na ieder hoofdstuk een leerblad mee naar huis om de geleerde stof nogmaals te bestuderen. Een week later vindt de toets plaats.

 

Verkeer

 • Door middel van de werkboekjes Op voeten en fietsen van Veilig Verkeer Nederland, leren de kinderen de basisregels van het verkeer.