Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Huisregels

Regels en afspraken zijn niet bedoeld om de gezelligheid weg te nemen. We denken dat het juist andersom werkt. Door het opstellen en bewaken van afspraken, kan de school een plek zijn waar je je fijn voelt en waar je goed kan werken omdat het rustig is.

Kapstokregels
Wij hebben drie hoofdregels. Dit noemen wij de kapstokregels.

Per klas worden in de eerste schoolweken afspraken gemaakt die ‘als het ware’ hangen aan de kapstok van de hoofdregels. Deze afspraken hangen het hele jaar in de groep.

Gedragsprotocol
We worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag zoals:

  • slaan, duwen, schoppen, spugen (fysiek)
  • uitschelden, roddelen, vloeken, brutaliteit (mentaal)
  • afpakken, vernielen (materieel)

We vinden dit gedrag schadelijk voor de veiligheid. Als kinderen bovenstaand gedrag herhaald laten zien, nemen we al vrij snel contact op met de ouders. Zeker wanneer wij merken dat een kind geen verantwoordelijkheid toont om te komen tot een oplossing. Samen met de ouders en de leerling zoeken we naar een mogelijke oorzaak voor dit gedrag. Ook maken we afspraken over de begeleiding waarbij het belangrijk is dat ouders en school op één lijn zitten. We volgen hiervoor ons gedragsprotocol waarin ook de sancties zijn vastgelegd. Incidenten die vallen onder het gedragsprotocol worden geregistreerd in het leerlingdossier.

Pesten
Het is voor iedereen duidelijk dat pesten op onze school niet getolereerd wordt. Ondanks regels en gedragsprotocol kan het voorkomen dat dit toch gebeurt. Kinderen zijn zich niet altijd bewust van het effect van hun gedrag op andere kinderen en hun rol in sociale interacties. In de groepen is daarom veel tijd om dit te bespreken en te oefenen. Door middel van onze methodiek ‘de Vreedzame school’ leren we kinderen dat ieders rol belangrijk is voor het stoppen van pestgedrag. De invloed van zwijgers en buitenstaanders wordt vaak onderschat! Door oog en oor te hebben voor anderen en betrokken te zijn, ontstaan hechte groepen met een positieve sfeer. Onze aanpak tegen pesten is dan ook met name preventief-georiënteerd. We vragen van al onze leerlingen en ouders om pestgedrag onmiddellijk te melden bij de leerkracht!

 

Lees verder over de Vreedzame school