Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Informatie

Speerpunt van onze school is een open en heldere communicatie met onze ouders. We hebben hiervoor naast deze website verschillende informatiekanalen.

Nieuwsbrief
Deze komt elke twee weken uit en bevat algemeen nieuws van de school. De nieuwsbrief is een verzameling van alle items, die gedurende de twee weken ervoor op de site bij ‘nieuws’ zijn geplaatst. U kunt hiervoor een abonnement nemen. U ontvangt het nieuws dan in uw emailbox.

Groepsnieuws
Dit is een speciale versie van de nieuwsbrief gericht aan de ouders van één klas. Deze informatie komt niet op de site omdat het vaak vertrouwelijke informatie bevat. Het is dus van belang een abonnement te nemen.

Groepspagina
Voor de meer zakelijke informatie per groep, kunt u terecht op de groepspagina van de site. Hierop staan roosters van spreekbeurten, huiswerk, belangrijke links, een tijdspad en informatie voortgezet onderwijs e.d.

Parro
Vanaf schooljaar 2018-2019 werken we met deze app van ParnasSys en verdwijnen de weblogs i.v.m. de wet op bescherming persoonsgegevens. Parro geeft een beeld van wat er in de groep gebeurt; de zogenaamde ‘zachte’ informatie. Leerkrachten kunnen er foto’s of filmpjes plaatsen, korte berichten weergeven en specifieke groepsactiviteiten doorgeven. Het doel is om in contact te staan met ouders, bundelen en overzichtelijk maken van de communicatie, en hiermee het vergroten van de ouderbetrokkenheid! En dat allemaal in een veilige, gesloten omgeving. Parro is namelijk AVG-proof!

Ouderportaal
We starten tevens met het openen van ons ouderportaal, waarbij de volgende modules voor ouders zichtbaar zijn in 2018-2019: persoonsgegevens kind en ouders, de namen en adressen van de groep, absenties kind en medische gegevens. Het voordeel hiervan is dat ook deze omgeving AVG-proof is en dat ouders hun eigen persoonlijke gegevens zelf kunnen wijzigen.  Vanwege de gesloten omgeving, ontvangt iedere ouder een gebruikersnaam en wachtwoord.

Fotoalbum
Foto’s van schoolbrede activiteiten, zoals Sinterklaas, worden geplaatst in het gesloten fotoalbum van de website. Iedere
ouder ontvangt hiervoor inloggegevens.

Jaarkalender
Op de website van de school staat een actuele jaarkalender geplaatst, die je kunt printen. Naast de data van onze bijzondere activiteiten, staat er op de site ook veel praktische informatie. Op deze manier bent u goed op de hoogte van roosterafwijkingen en vrije dagen. De kalender wordt niet meer op papier meegegeven.

Schoolgids
We hebben onze visie en het beleid omschreven in de schoolgids. Deze gids bevat ook veel informatie over ons aanbod en de resultaten die onze kinderen behalen.
De gids wordt jaarlijks aangepast en op de website geplaatst. Nieuwe gezinnen krijgen eenmalig een papieren exemplaar van de gids aangeboden.
Zie ook: downloads