Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Groep 1/2B - interactief voorlezen en begrijpend luisteren

Bij ieder thema kiezen wij een boek dat wij gebruiken voor het begrijpend luisteren. Het belangrijkste uitgangspunt is: een boek wordt meerdere malen voorgelezen. Jonge kinderen nemen verhalen stukje voor stukje tot zich. Elke keer dat het boek wordt voorgelezen, krijgen ze meer zicht in de verhaalstructuur, de verbanden, het probleem en de gebeurtenissen. Er worden tijdens het thema ook andere boeken voorgelezen: verhalende en informatieve boeken over hetzelfde thema. Zo wordt het verder uitgediept en komen de kernwoorden ook in andere contexten aan bod.

Interactief voorlezen:

  • Introductie prentenboek: voorlezen prentenboek met aandacht voor de voorkant van het boek, de titel, de illustraties. Voorspellen door de kinderen waarover het boek zal gaan. Tijdens het voorlezen wordt er veel ruimte geschept voor reacties van kinderen op het verhaal en de platen.
  • Ingaan op de verhaallijn: nadruk op de verhaallijn komt aan de orde door gesprekjes over de gebeurtenissen, het belangrijkste probleem en de bijbehorende oplossing in het verhaal.
  • Om de woordenschat te vergroten worden moeilijke woorden besproken.

 

Begrijpend luisteren:

Elke week geven we een les begrijpend luisteren. We leren in deze lessen onder andere hoe je een verhaal kan voorspellen of hoe je een verhaal kan samenvatten.

Voor het begrip van het verhaal en het vergroten van de woordenschat worden er voor het voorlezen de moeilijke woorden uitgelegd. Daarna laat de leerkracht zien hoe zij de aan te leren vaardigheid aanpakt tijdens het voorlezen. Daarna wordt dit door de kinderen geoefend door middel van een coöperatieve werkvorm.