Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Medisch

Schoolarts
Totdat uw kind vier jaar wordt valt het onder de zorg van het consultatiebureau. Zodra een kind naar de basisschool gaat wordt de zorg overgenomen door Hulpverlening Gelderland Midden. Uw kind wordt nooit zomaar onderzocht. Hiervoor krijgt u vooraf thuis een brief toegestuurd. De meeste kinderen worden alleen gescreend door de verpleegkundige n.a.v. een door ouders ingevulde vragenlijst, en het controleren van het gehoor, het gezichtsvermogen, de lengte en het gewicht. De arts kan zo meer tijd vrij maken voor kinderen die de zorg echt nodig hebben. De schoolarts heeft ook elke week telefonisch spreekuur op dinsdag van 16.00 uur tot 17.00 uur. Het telefoonnummer hiervoor is: 0800 8446000. Voor verdere informatie kunt u bij de interne begeleider, Thea v IJsseldijk, terecht.

Spreekuur en folders
Het spreekuur is er voor kinderen van alle leeftijden. Dus ook als u zelf aanleiding ziet voor een afspraak bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige kunt u er terecht. Ook kan het zijn dat op het consultatiebureau reeds is aangegeven dat een vervolg zal plaatsvinden bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Daarnaast is er de mogelijkheid om van maandag tot en met vrijdag van 16.00 tot 17.00 uur vragen te stellen via het telefonisch spreekuur. Het telefoonnummer is 026-377 52 89. Tijdens schoolvakanties is er geen telefonisch spreekuur.
Soms is het eerstvolgende spreekuur op de eigen school, soms op een andere nabij gelegen locatie.
Hulpverlening Gelderland Midden heeft over verschillende onderwerpen folders met informatie voor ouders. Als een folder voor u interessant kan zijn, geeft de doktersassistente die mee met het bevindingenformulier. Meer informatie over de gezondheid van kinderen vindt u op www.vggm.nl. U vindt jeugdgezondheidszorg onder GGD/Jeugd en Gezondheid.

Klein Casus Overleg (KCO)
Jeugdarts, maatschappelijk werker en intern begeleiders weken nauw samen wanneer een kind in een moeilijke situatie verkeert. De intern begeleider zal u schriftelijk toestemming vragen om de signalen van uw kind te bespreken met de jeugdarts en de maatschappelijk werker. In dit KCO geven jeugdarts en/of maatschappelijk werker advies. Dit kan betekenen dat u uitgenodigd wordt op het spreekuur van de jeugdarts of dat u geadviseerd wordt een afspraak te maken met een maatschappelijk werker. Voor vragen kunt u terecht bij de intern begeleider van onze school.

Logopedie
Onze school wordt bezocht door de logopedisten van Maatschap Logopedie Over Betuwe. Logopedie op de basisschool houdt zich bezig met alle aspecten die met spreken en verstaan te maken hebben. De werkzaamheden van de logopedisten hebben een preventief karakter; logopedische problemen voorkomen of in een vroeg stadium opsporen. Hiertoe wordt bij alle 5-jarigen een logopedische screening afgenomen. Naar aanleiding van de screening kan het zijn dat de ouders worden opgeroepen voor een adviesgesprek. In sommige gevallen zal het gaan om het geven van adviezen voor in de thuissituatie, in andere gevallen zal de logopedist adviseren naar een logopediepraktijk te gaan voor wekelijkse therapie. Het is ook mogelijk kinderen uit andere groepen bij de logopedist aan te melden voor een screening/onderzoek. Ouders worden hiervan altijd van tevoren op de hoogte gesteld.