Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Bericht van de MR

Afgelopen maandag vergaderde de Medezeggenschapsraad voor de laatste keer dit schoolseizoen. We namen afscheid van Johan Kroes, die vele jaren zitting heeft gehad in de MR en ook het afgelopen jaar een waardevolle rol vervulde als voorzitter. Ook Simona Teunissen zal volgend jaar andere taken op zich nemen. Bedankt voor jullie werkzaamheden allebei! Vanwege ons leerlingenaantal gaan we als MR samen door met twee ouders en twee leerkrachten. Daarnaast hebben we de plannen voor volgend jaar en de schoolgids besproken. Dat lijkt er goed uit te gaan zien, met aandacht voor: de vreedzame school, rekenen en Engels. Tot slot is het financiële jaarverslag en de begroting van de OC, door de MR goedgekeurd. Het jaarverslag van de OC komt weer op de website te staan.

 

 

Naar het overzicht