Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Bericht van de oudercommissie

Namens de oudercommissie willen wij u bedanken voor uw ouderbijdrage van dit schooljaar. Wij kunnen met uw bijdrage altijd veel leuks organiseren voor uw kind. Helaas zijn er ook een paar activiteiten door het coronavirus niet doorgegaan. Daarom heeft de OC de financiën eens onder de loep genomen. Het begrote geld voor de uitgevallen activiteiten laten we staan voor het schoolreisje en kamp van volgend schooljaar. Dit zijn activiteiten die ouders buiten de ouderbijdrage per kind betalen. Volgend jaar wordt er dan €5,00 in mindering gebracht.
Voor de huidige groep 8 wordt dit bedrag uitgegeven aan de afsluitende activiteit op 7 juli aanstaande. De ouderbijdrage van het nieuwe schooljaar kan ondanks alle prijsstijgingen toch gehouden worden op €22,50 per leerling.
Door drukke werkzaamheden heeft de penningmeester Josine van de Weerd aangegeven om met ingang van het nieuwe schooljaar te stoppen als OC lid. We willen haar alvast bedanken voor haar betrokkenheid en inzet. Michelle Haverkamp is bereid gevonden om zitting te nemen in de OC en gaat de taak van penningmeester overnemen. In verband met het coronavirus nemen we op de eerste vergadering in augustus pas afscheid van Josine en verwelkomt de OC Michelle.

 

 

Naar het overzicht