Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Blok 5: We dragen allemaal een steentje bij

In Blok 5 van De Vreedzame School werken we eraan dat kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze ertoe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen. Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.
Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Na de meivakantie worden er weer zes leerlingen uit groep 6 en 7 hiervoor opgeleid. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten. Voor de kinderen uit de onderbouw is dat vaak nog nieuw. Daarom presenteren de leerlingmediatoren zich aan de onderbouw en leggen uit hoe een mediatie met leerlingmediatoren werkt.
De leerkracht is uiteraard altijd op de achtergrond aanwezig.

Naar het overzicht