Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

De leerlingenraad

Vanuit De Vreedzame School werken wij met een leerlingenraad, omdat wij het belangrijk vinden dat kinderen een stem hebben en zaken zelf kunnen oppakken. Uit de groepen 5 t/m 8 zitten twee vertegenwoordigers in deze raad die democratisch zijn gekozen. Tijdens groepsvergaderingen in de klas worden onderwerpen besproken waar de leerlingenraad mee aan de slag gaat. De raad komt ongeveer zes keer per jaar bij elkaar en neemt ideeën weer mee terug de groep in om er samen handen en voeten aan te geven. Op deze manier willen we kinderen actief betrekken bij schoolbesluiten. Hun mening, oplossing of advies doet ertoe! We zijn vandaag van start gegaan en in het volgende Kroontje zal een kind hierover verslag doen. Juf Esther zal dit schooljaar de raad weer begeleiden.

 

 

Naar het overzicht