Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

De Medezeggenschapsraad zoekt een nieuw lid!

GEZOCHT!
Een nieuw ouderlid voor onze Medezeggenschaps Raad (MR) met ingang van 1 september! Dit omdat Monique Bressers dan na 4 jaar en met een afzwaaiende zoon en dochter, haar taken als MR lid welverdiend zal neerleggen.

WAT IS EEN MR?
De MR op de Koningin Julianaschool (KJS) bestaat uit 6 personen; 3 ouders en 3 leerkrachten. Als MR spreek je mee over allerlei beleidsmatige onderwerpen die met de KJS en het onderwijs te maken hebben. Denk daarbij aan het schoolplan & jaarplan, de ouderbijdrage, schooltijden, pestbeleid, fusies, vakantieregeling, werkdruk, de schoolgids, sponsoring, veiligheid in en rond school. Op sommige onderwerpen geeft de MR advies, op andere is daadwerkelijk instemming van de MR noodzakelijk. Belangrijk werk dus!
 
SPREEKT DIT JE AAN? DAN IS DIT WAT JE MEEBRENGT:

 • Interesse in schoolbeleid en schoolregels;
 • Affiniteit met vergaderen en het voorbereiden van vergaderingen (lezen van stukken);
 • Aanwezigheid bij de MR-vergaderingen (ongeveer 6 maal per jaar in de avond);
 • Een kritische én open houding;
 • En een gezonde dosis humor!

KLAAR OM JE AAN TE MELDEN?
Stuur dan snel een mailtje aan mr@julianaschoolheteren.nl met daarin een korte motivatie en een foto. Aanmelden kan tot 1 mei aanstaande. Indien meer dan 1 ouder zich aanmeldt, krijgen alle ouders de mogelijkheid hun stem uit te brengen op hun favoriete kandidaat.
 
LIEVER EERST NOG WAT MEER WETEN OVER DE MR OF JOUW ROL?
Neem dan contact op met de leden:  

 • Ageeth de Kleine (leerkracht)
 • Helen van Mourik (leerkracht)
 • Simona Teunissen (leerkracht)
 • Johan Kroes (ouder)
 • Monique Bressers (ouder)
 • Niels le Blanc (ouder)

 

Naar het overzicht