Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

De Vreedzame school

Deze week zijn alle groepen gestart met het laatste blok: We zijn allemaal anders.
De lessen gaan over overeenkomsten en verschillen tussen mensen. We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan.
Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving.

  • In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen
  • In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas
  • In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal
  • In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod
  • In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten
  • In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen
  • In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.

 

 

Naar het overzicht