Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Een mooi begin…..

De eerste twee schoolweken zitten er op en wat hebben we met elkaar een geweldige start gemaakt. Er wordt heerlijk gewerkt, gespeeld en geleerd in alle groepen. De meeste kinderen zijn alweer goed gewend aan het schoolritme. Hopelijk u als ouders ook……

U komt toch ook naar de wensen en verwachtingenavond op dinsdagavond 11 september om 19.30 uur? Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. De avond begint met een korte presentatie van Actief Ouderschap over het thema ouderbetrokkenheid. Daarin wordt ingegaan op waarom het zo belangrijk is dat leerkrachten en ouders als partners samenwerken. Vervolgens gaan we met de aanwezige ouders en leerkrachten in gemengde groepen in gesprek, ieder onder leiding van een gespreksleider van Actief Ouderschap. Zij gaan in op waar wij tevreden over zijn in de samenwerking en welke wensen, verwachtingen en tips er zijn. Aan het eind van de avond komen de groepen bij elkaar en vindt er een terugkoppeling plaats. Naast overlap in wensen en verwachtingen van ouders en leerkrachten, komen er ook eyeopeners en goede ideeën voor verbetering naar voren. Maar eerst zien we elkaar op de schoolmarkt a.s. vrijdag 7 september!

*Let op: De reguliere informatieavond komt hiermee te vervallen. Alle praktische informatie is te vinden in de eerder uitgereikte nieuwsfolder,  samen met de website en groepspagina.)

Naar het overzicht