Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Facultatieve voortgangsgesprekken

In de week van 23 november vinden de facultatieve voortgangsgesprekken plaats in de middag. Vanwege corona zullen deze gesprekken niet op school, maar telefonisch of via Meet plaatsvinden. Op uw initiatief of die van de leerkracht kan een gesprek worden ingepland. Mocht de leerkracht aanleiding zien voor een gesprek, ontvangt u een uitnodiging via email uiterlijk 16 november. Meestal is dit tijdens de startgesprekken al afgesproken of zijn de lijntjes tussen u en de leerkracht sowieso al kort.
Mocht u behoefte hebben aan een gesprek, stuur dan even een mailtje naar de leerkracht(en) van uw kind. Dit kan tot en met 13 november. Voor leerlingen uit de bovenbouw geldt dat er per gesprek wordt afgestemd of de leerling erbij aanwezig is.
Alle ouders van kinderen uit groep 1-2A en 1-2B worden via de gespreksplanner van Parro uitgenodigd. Er is door de maatregelen geen inloop mogelijk in de ochtend, waardoor het informeel contact minder is en deze behoefte er wel ligt. Vanaf vrijdagmiddag 13 november kunt u zich via Parro inschrijven.

 

 

Naar het overzicht