Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Inspectiebezoek groep 8: ”Op naar het VO.”

Vrijdag 26 januari kregen wij het verzoek vanuit de Inspectie op het basisonderwijs om op maandag 5 februari een bezoek aan onze school te mogen brengen met als onderwerp “Op naar het VO. “ Het bezoek was gericht op de verwijzingsprocedure naar het VO.

Natuurlijk proberen wij als school de aansluiting zo soepel mogelijk te laten verlopen en ieder kind een passend advies te geven. Hiervoor hebben wij middels een zelf ontwikkeld stappenplan een heel traject uitgezet waarin de kinderen ook een grote rol spelen. Een onderdeel hiervan is het schrijven van een eigen ontwikkelplan (POP) waarin de kinderen aangeven waarin zij nog willen groeien. Dit kan op het gebied van eigen motivatie en werkhouding zijn maar ook op vakinhoudelijk gebied. Op vakinhoudelijk gebied worden er speciale workshops gegeven die op basis van behoefte van de leerlingen worden gegeven.

Wij als team zorgen ervoor dat alle stappen nauwkeurig gezet en gecontroleerd worden. Het is uiteindelijk de opbrengst van 8 jaar basisonderwijs waar alle leerkrachten hard aan hebben gewerkt.

De kinderen presenteren hun POP en de Scholenmarkt tijdens de algemene infoavond VO aan hun ouders en gaan vervolgens de workshops bezoeken. Hierin tonen de kinderen hun autonomie. Iedereen mag niemand moet… Als je jezelf nog wilt ontwikkelen schrijf je in voor de workshop.

Door de tijdbalk achter in de klas weet iedereen precies wat er in welke maand gebeurt.

De inspecteur heeft alle documenten bekeken, gesprekken met de directie/groepsleerkracht en IB-er gevoerd en last but not least met 8 kinderen uit groep 8! Er is een selectie gemaakt op basis van alle verschillende niveaus.

De uitkomst van dit onderzoek was dat de inspecteur dik tevreden was én zeker het gesprek met de leerlingen als heel positief heeft ervaren. Zij spraken vrijuit over hun eigen bevindingen, hun voortgang en verbeterpunten….en….over de tot nu toe 2 verboden woorden: Kamp en Musical! Dat komt ná de Cito Eindtoets.

 

 

 

 

Naar het overzicht