Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Leerlingenraad

Vanuit De Vreedzame School werken wij met een leerlingenraad. Uit de groepen 5 t/m 8 zitten twee vertegenwoordigers in deze raad. Tijdens groepsvergaderingen in de klas kunnen onderwerpen aan bod komen die interessant zijn voor de hele school. Deze punten worden dan ingebracht. Vorig schooljaar is er o.a. besproken over hoe we de dichte trap in de gang aantrekkelijker kunnen maken. En dit is ook heel goed gelukt!
De ideeën nemen de kinderen van de leerlingenraad weer mee terug naar hun groep om er samen over te spreken. Op deze manier willen we kinderen actief betrekken bij schoolbesluiten. Hun mening, oplossing of advies doet ertoe! Dit schooljaar zal het onderwerp ‘het scheiden van plastic afval’ in ieder geval uitgewerkt worden. Juf Esther zal dit schooljaar de raad begeleiden.

Naar het overzicht