Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

MR: UW MENING IS BELANGRIJK! Onderwijstijd groep 4 uitbreiden

Bij ons op school hebben de leerlingen van groep 1 t/m 4 de vrijdagmiddag vrij. Al een aantal jaar geven de leerkrachten van groep 4 duidelijk aan onderwijstijd tekort te komen. Groep 4 is een leerjaar met veel nieuwe leerstof en nieuwe vakken. Het evenwicht tussen de leervakken en creatieve vakken is moeilijk te vinden. Wat extra tijd voor herhaling, verdieping of nieuwe dingen is er weinig.  
Kijkende naar onze visie op onderwijs willen wij een school zijn waar kinderen de ruimte en tijd krijgen om zich goed te ontwikkelen. Om de kernwaarden ‘zelfstandig, doelgericht en samenwerken’ beter vorm te geven in groep 4, ondersteunt de MR het volgende voorstel positief en is voornemens instemming te verlenen aan:
 
Vanaf schooljaar 2020-2021 gaan de leerlingen in groep 4 de vrijdagmiddag naar school. Op deze manier is er 80 uur op jaarbasis extra tijd om kwalitatief beter onderwijs te kunnen geven. Er is meer tijd voor de totale ontwikkeling van de kinderen, meer verwerkingstijd en minder tijdsdruk. Dit zal het welbevinden, werkplezier en de resultaten ten goede komen.
 
Hoewel we als MR positief zijn over deze verandering, willen we natuurlijk graag weten of u deze visie deelt! Heeft u een andere mening? Stuur dan de MR dan een mailtje via: mr@julianaschoolheteren.nl  De MR zal de ingekomen stukken dan zeer zorgvuldig toetsen aan onze visie op onderwijs en de kernwaarden van de Julianaschool, alvorens we wel of geen toestemming verlenen.

 

Naar het overzicht