Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Nationaal onderwijs programma

De inzet van de extra gelden die beschikbaar komen vanuit de overheid vragen om een uitgebreide schoolscan, plan van aanpak en overleg met partijen zoals de medezeggenschapsraad en gemeente. Op schoolniveau, groepsniveau en leerlingniveau wordt er een analyse gemaakt op ‘leerontwikkeling’ en ‘welbevinden’ gericht op de effecten van dit coronajaar. Wij zullen dit proces zorgvuldig met elkaar doorlopen. Zodra hierover meer helderheid is, informeren we u.

 

 

Naar het overzicht