Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Onderwijskundige pijler -> Vreedzame School

Een van onze vier onderwijskundige pijlers is de Vreedzame School. Dit programma wil een bijdrage leveren aan een positief sociaal klimaat en de vorming van actieve en ‘betrokken’ burgers. U als ouders en wij als leerkrachten hebben de taak om onze kinderen voor te bereiden op een maatschappij waarin niet alleen lezen en rekenen belangrijk zijn voor succes, maar ook sociale vaardigheden. De Vreedzame School wil de kinderen hierop voorbereiden. De school als een mini-maatschappij biedt de kinderen de gelegenheid om de nodige sociale vaardigheden te oefenen en kritisch te leren denken. Met de lessen leren de kinderen om op een positieve manier met elkaar om te gaan.

De kinderen leren op een democratische manier beslissingen te nemen en een actieve bijdrage te leveren aan de sfeer en de gang van zaken in de groep. Dit bevordert niet alleen het plezier waarmee uw kinderen naar school gaan, maar zorgt ook voor een werkklimaat waarin veel geleerd kan worden.

Wat ons team aanspreekt, is de positieve insteek van de Vreedzame School. We werken hard aan de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid van kinderen en daar sluiten de uitgangspunten van de Vreedzame school naadloos bij aan. Digitale geletterdheid, groepsvergaderingen en mediawijsheid zijn in het programma verweven. Wij zijn een sociaal veilige school en willen dit ook graag blijven. De lessen en onze grondhouding ondersteunen hierbij.

Om de sociale veiligheid te waarborgen werkt de Julianaschool o.a. met een werkgroep sociaal emotionele ontwikkeling waar Maaike van de Burgh, Mandy Mombarg en Ingrid van der Heijden aan deelnemen. Zij werken nieuwe leerkrachten in, pakken zorgsignalen op, doen voorstellen betreffende de actualiteit en zijn pest-coördinator. Sonja Weggemans traint de nieuwe leerlingmediatoren en staat hen bij met raad en daad.

Alle groepen zijn gestart met de lessen uit Blok 1. Tijdens dit blok staat het samenwerken aan een positief werkklimaat centraal. Naast de algemeen geldende zeven schoolregels maken leerkracht en kinderen samen afspraken over hoe dat er in de praktijk uitziet. Ze leren over opstekers en afbrekers. Je geeft een opsteker als je een aardige, positieve opmerking over iemand maakt. Het tegenovergestelde van een opsteker is een ‘afbreker’. Het is een onaardige, negatieve opmerking over iemand. De kinderen leren dat iedereen zijn mening moet kunnen uiten en verdedigen en iedereen respect moet hebben voor de mening van anderen.

Om de sfeer direct goed neer te zetten hebben de kinderen de eerste twee weken vaker een les gehad. Bij de andere blokken hebben de kinderen iedere week één lange les of twee korte lessen. Na de zomervakantie heeft een klas ongeveer zes weken nodig om in evenwicht te komen. Dit proces gaat met vallen en opstaan.

 

 

Naar het overzicht