Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Ontwikkelingen corona

Er zijn afgelopen week weer nieuwe maatregelen aangekondigd door de overheid. Dit keer zal er voor het basisonderwijs weinig veranderen. De maatregelen zoals we aan het begin van het schooljaar hebben gecommuniceerd, blijven we hanteren met een verscherping op fysieke gesprekken. De belangrijkste maatregelen staan onder dit bericht opgesomd. We blijven op school onze aandacht houden voor voldoende ventilatie en het handen wassen op vaste momenten.

  • We blijven gebruik maken van online-gesprekken of telefoongesprekken. Juist in deze tijd vinden wij korte lijntjes ontzettend belangrijk. Schroom dus niet om een email te versturen aan de leerkracht met een kort verzoek voor een telefonische afspraak. Wij steken hier heel graag tijd en energie in.
  • Oudergesprekken vinden bij uitzondering fysiek plaats, mits er vóóraf een afspraak is gemaakt. Als u uitgenodigd bent voor een gesprek, belt u op het afgesproken tijdstip aan bij de voordeur. Een medewerker doet open en zal u vragen het triageformulier in te vullen. Indien er geen gezondheidsklachten zijn, reinigt u uw handen met desinfectiemiddel en zijn er mondkapjes indien wenselijk. Daarna kan het gesprek in een lokaal op school plaatsvinden.
  • Ouders/verzorgers nemen buiten de schoolpoorten afscheid. I.v.m. de drukte bij de uitgang op het voorplein, bij het ophalen van de kleuters, staan de ouders van groep 1-2A te wachten op het rode pad voor de bibliotheek. De ouders van 1-2B op het rode pad ter hoogte van de middelste boom. We verwachten dat dit de doorstroom minder druk maakt; met name op woensdag. Dan is Tuin17 op hetzelfde tijdstip uit. Denkt u er ook aan?
  • Trakteren mag: de traktaties zijn voorverpakt, niet zelf gemaakt en mogen direct na het trakteren op school worden opgegeten.
  • De luizencontrole komt voorlopig te vervallen. We willen ouders vragen om kinderen thuis regelmatig te controleren.
  • We mogen gebruik maken van de gymzaal en de kleedkamers. Dit was een miscommunicatie van de gemeente deze week. De kleedkamers zaten dicht.

 

 

Naar het overzicht