Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Oproep klassenouders

Iedere groep heeft één of twee klassenouders. De taken van de klassenouders variëren per groep. Aan het begin van het jaar roept de leerkracht de klassenouders bij elkaar om verwachtingen af te stemmen over de taken en deze te verdelen. Voorbeelden van taken zijn: boeken halen bij de bibliotheek, inrichten van een themahoek, begeleiden bij een excursie, het organiseren van de verjaardag van de leerkracht. De ouderhulp valt altijd onder toezicht en verantwoordelijkheid van de school. Vindt u het leuk om aankomend schooljaar klassenouder te worden? Stuur dan voor 26 juni een mailtje naar de nieuwe leerkracht van uw kind. Vermeld hierbij duidelijk uw naam, de naam van uw kind en de groep waarin hij of zij volgend jaar zit. Wanneer er meer dan twee ouders zich opgeven, wordt er geloot. Voor het einde van het schooljaar wordt u bericht.

 

 

Naar het overzicht