Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Oproep MR!

Beste ouders,

Wie komt de medezeggenschapsraad versterken? Dit jaar is de MR gestart in een nieuwe samenstelling. De MR bestaat uit twee ouders en twee leden uit het team van de KJS. Helaas moet Marc Peperzak noodgedwongen een stap terug doen, waardoor er een gat ontstaat in de oudergeleding.

Wat doet de MR in het kort?
Alle ouders kunnen via de MR hun stem laten horen. Als MR lid praat je mee over beleid, kwaliteit en de schoolplannen van de KJS. Je overlegt met de directie en het schoolbestuur over onderwerpen als:

  • Kwaliteit van het onderwijs
  • Personeelsbezetting (vacatures, scholing leerkrachten, groepsformatie)
  • Het schoolplan (schoolgids, jaarplan, veiligheidsplan, werkverdelingsplan)
  • De besteding van geld en gebouwen
  • Vaststellen van vakanties en vrije dagen
  • Communicatie


Heb jij affiniteit met beleid & organisatie en wil je een belangrijke bijdragen leveren aan onze mooie en leuke school? Meld je dan aan via mr@julianaschoolheteren.nl. Wanneer er meerdere aanmeldingen zijn, volgen verkiezingen.
Heb je nog vragen? Mail ons, of bel gerust met Evert-Jan van der Struijk (voorzitter/ouder - 0617784138).

Tot snel!

 

 

Naar het overzicht