Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Ouderbetrokkenheid

Wist u dat wij als school op meerdere manieren ouderbetrokkenheid ervaren?
De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk orgaan voor inspraak en medebestuur in het onderwijs. In de MR komen zaken aan de orde die van belang zijn voor het beleid dat op school wordt gevoerd.
Onze oudercommissie (OC) is een zeer betrokken en enthousiaste groep ouders, die het team ondersteunt bij het bedenken, uitvoeren en financieel ondersteunen van activiteiten op school.
We hebben ook een werkgroep partnerschap, waar zowel ouders als leerkrachten samen verschillende thema’s bespreken en plannen ontwikkelen om het partnerschap nog meer te verdiepen.
Wilt u hier meer over weten? Een keer kennismaken? Schroom niet om dit te melden bij de leerkracht, directie of ouders uit de verschillende commissies. Samen maken wij de Julianaschool zoals die is, met leerlingen, leerkrachten en ouders!

 

 

Naar het overzicht