Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Rapportage en oudergesprekken

Binnenkort ontvangen de kinderen een nieuw, prachtig rapport. De werkgroep rapportage heeft hier veel tijd en aandacht aan besteed; passend bij onze visie op het volgen van kinderen in hun ontwikkeling. Doordat we ruim een maand later starten met het verzamelen van bepaalde gegevens, is het niet realistisch om de geplande datums uit de kalender te handhaven. Daarom worden het rapport en de verplichte voortgangsgesprekken verplaatst met ongeveer een maand. U wordt nog geïnformeerd over de exacte datums.
De definitieve adviesgesprekken van groep 8 worden tevens verschoven, waarbij we rekening houden met de uiterste aanmelddatum voor het voortgezet onderwijs. De leerkrachten van groep 8 communiceren hier verder over via Parro. Ons uitgangspunt is dat we bovenstaande belangrijke trajecten zorgvuldig en gedegen willen doorlopen, zodat het recht doet aan onze leerlingen.

 

 

Naar het overzicht