Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Samen aan zet!

Afgelopen week was de week tegen pesten. U heeft er vast iets over op TV gezien. We zijn hier elke dag preventief mee bezig en heeft onze prioriteit. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er op scholen die werken met de Vreedzame school minder gepest wordt.
Kinderen leren van jong af aan om hun conflicten samen op te lossen en elkaars grenzen te respecteren. Dat is een leerproces van jaren. We hebben ook niet de illusie dat pesten bij ons niet voorkomt, maar u mag van ons wel verwachten dat we pesten altijd serieus nemen en ons inzetten om dit op te lossen. Hiervoor kunnen onze leerlingen ook terecht bij de interne vertrouwenspersoon. Dit is juf Ageeth. Via een briefje in een mooie bus, kunnen ze kenbaar maken met de juf te willen praten. Zij zal dan samen met het kind zoeken naar de beste weg om de ‘klacht’ op te lossen.
Alle deskundigen zijn het erover eens dat het voorkomen van pesten een verantwoordelijkheid is van kinderen, leerkrachten en ouders samen. De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen ieder schooljaar de Zien!-leerling vragenlijst in voor de monitoring van sociale veiligheid. Afgelopen jaar scoorden de kinderen hoog op de ervaren veiligheid en welbevinden en zeer laag op de pestbeleving. Dat is en blijft onze missie als school; gelukkige leerlingen met geloof in eigen kunnen.

 

 

Naar het overzicht