Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Startgesprekken

Dit schooljaar houden we een pilot startgesprekken in de tweede en derde week, waar de groepen 2/3, 4, 5 en 7 aan meedoen. De ervaring leert dat het belangrijk is om aan het begin van het schooljaar veel aandacht te hebben voor de groepsvorming. Is het dan eigenlijk niet vreemd dat we ouders soms pas voor het eerst wat uitgebreider spreken in oktober? Een gemiste kans als we weten dat ouders een grote invloed hebben op het leren van hun kinderen. Wij geloven dat een persoonlijke kennismaking aan het begin van het schooljaar en het over en weer uitspreken van verwachtingen, zijn vruchten afwerpen in het hele jaar. Zo’n startgesprek hoeft echt niet ingewikkeld te zijn. Het is bedoeld om het begin van het schooljaar te markeren en om als team (leerkracht-ouders-leerling) een goede start te maken. 
Je spreekt niet over, maar mét de leerling, van kleuter tot tiener! Het gesprek verloopt altijd in een positieve sfeer en iedereen komt aan het woord. Er is tijd voor een (informele) kennismaking en voor de uitwisseling over de ontwikkeling van de leerling thuis en op school. Samen spreek je af hoe de communicatie dit schooljaar verloopt: hoe en wanneer willen we elkaar informeren? De leerling is daarbij het uitgangspunt. Het startgesprek duurt een kwartier. Ieder kind mag een voorwerp van thuis meenemen waarover hij of zij wilt vertellen en laat iets zien uit de klas aan zijn ouders. Alles is goed, zolang het maar uit het kind zelf komt .
Maandagavond 20 augustus ontvangen de ouders van bovenstaande groepen een uitnodiging om zich in te schrijven. De gesprekken vinden plaats in de tweede en derde schoolweek. De groepen 1-2, 6 en 8 voeren de welbevinden en POP gesprekken in oktober. Natuurlijk organiseren wij een evaluatiemoment, om te bespreken hoe de startgesprekken zijn bevallen en of alle groepen volgend schooljaar hieraan mee zullen doen. Hier worden ouders ook bij betrokken.

Naar het overzicht