Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Terugblik wensen en verwachtingenavond

Afgelopen dinsdag zijn 60 ouders en teamleden met elkaar in gesprek gegaan over allerlei vormen van partnerschap. Complimenten, wensen en verwachtingen zijn uitgewisseld in vijf verschillende groepen, onder leiding van een gespreksleider van Actief Ouderschap. Dit heeft geresulteerd in een prachtige opbrengst, die wij binnenkort met u zullen delen.  Aan het einde van de avond hebben zich acht enthousiaste ouders opgegeven voor de werkgroep Partnerschap, waar juf Carla, Yolanda, Ingrid en Esther ook aan deelnemen. De werkgroep zal dit schooljaar drie keer bij elkaar komen om te onderzoeken welke wensen in vervulling kunnen gaan.

Het was een hele zinvolle, open en positieve avond, waarin de driehoek tussen ouder-kind-leerkracht en het belang daarvan centraal stond. Bedankt voor uw komst! Tot slot een extra dankjewel voor Niels van de MR en Arne van de OC, voor het verzorgen van een mooie introductie ter vertegenwoordiging van het formele en informele partnerschap op onze school!

Naar het overzicht