Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Toelichting nieuw rapport en oudergesprekken

Alle kinderen van groep 2 t/m 8 krijgen op donderdag 8 april hun gloednieuwe rapport mee naar huis; inclusief de Cito grafieken met resultaten. (m.u.v. groep 1-2) We zijn heel erg benieuwd naar uw ervaringen met het nieuwe rapport. Kinderen van groep 1, die na de zomer naar groep 2 gaan, krijgen eind juni een rapport. Alle ouders hebben nu wel een gesprek over de voortgang van hun kind.

In de week van 12 april vinden de verplichte voortgangsgesprekken plaats voor groep 1 t/m 7 en vinden we het van grote waarde om alle ouders spreken. De gespreksplanner staat sinds afgelopen vrijdag open binnen Parro. De gesprekken duren 10-15 minuten en vinden telefonisch of via Google Meet plaats. Zorg voor minimaal 15 minuten ruimte tussen meerdere gesprekken, om online of telefonisch te kunnen schakelen. Houdt u het rapport bij de hand?

Kinderen uit groep 5 t/m 7 zijn online aanwezig bij dit gesprek vanuit onze visie op de driehoek ouder-leerling-leerkracht. Samen kijken we vooruit en stellen we doelen voor de komende periode. De leerlingen van groep 8 hebben hun definitieve advies reeds ontvangen. Voor deze groep is er nu geen contactmoment ingepland.

 

 

Naar het overzicht