Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Uit de werkgroep partnerschap

12 april hebben ouders en leerkrachten van de werkgroep partnerschap elkaar online ‘ontmoet’. De leerkrachten waren blij om de ouders weer te zien (op beeld) en de ouders waren blij om weer iets voor de school te kunnen betekenen. De bijeenkomst stond in het teken bij ‘stilstaan bij het nu en bij de toekomst’. Hieronder staat een samenvatting van de onderwerpen die aan bod zijn gekomen:

Oudercontactmomenten: Er is tijdens de lockdown een goede bereikbaarheid geweest van de leerkrachten. De korte lijntjes met ouders en kinderen werd door de aanwezige ouders gewaardeerd. De communicatie via Parro was duidelijk. De ouderhulp in de school wordt erg gemist door de leerkrachten en de ouders.  

Rapportevaluatie: Afgelopen week is het nieuwe rapport meegegeven. Er is geïnventariseerd wat de eerste reacties van de ouders zijn. De reacties zijn positief: leuk dat de kinderen zelf ook een reflectie maken, fijn dat de leerkracht een persoonlijk stukje schrijft en het rapport goed te lezen is. Het rapport lijkt ook minder bewerkelijk voor de leraren; hoewel zich dit een volgende keer hopelijk meer uit, omdat ieder nieuw rapport eerst een flinke tijdsinvestering vraagt. Tips voor het volgende rapportmoment hadden betrekking op wat kleine punten in de lay-out en op de volgorde van de documenten in het rapport.

Engels: Yolanda geeft aan dat het team zich momenteel oriënteert op een nieuwe methode voor Engels voor groep 1 t/m 8. De huidige methode is gebaseerd op liedjes uit de top 40 voor groep 6 t/m 8; waarbij er weinig op maat aangeboden kan worden. De beoogde, nieuwe methode (Holmwood’s) heeft een passend aanbod voor alle groepen, waarbij er Engels op maat gegeven kan worden. De komende tijd worden er lessen uitgeprobeerd. Als dat bevalt wordt de methode ingevoerd en zal het team hierin geschoold worden. Voor groep 1 t/m 4 is het lesaanbod vooral spelenderwijs, o.a. met grote prentenboeken en spelletjes. De methode is talent-gestuurd waardoor goed zichtbaar is wat een kind nodig heeft. Het eerder starten met aanbieden van Engels en het omzetten naar een talent-gestuurde methode wordt als positief gezien door de ouders.

Werkgroep partnerschap na corona: ouders en leerkrachten hebben de wens om volgend schooljaar door te gaan met deze werkgroep met de hoop dat er nieuwe ouders willen aansluiten. Wanneer corona het toelaat, hopen we dat er eind september een jaaropening voor ouders kan plaatsvinden. De afgelopen twee jaar is dit positief ontvangen. Een deelwerkgroep, bestaande uit Mark, Roel, Sandra en Esther gaan hiermee aan de slag.

Overige ideeën en wensen voor volgend jaar zijn: het organiseren van een paar koffiemomenten voor ouders op school, talenten van ouders inzetten, klankbordfunctie continueren, wegwijs maken van gezinnen die nieuw zijn op school, het organiseren van twee klusdagen voor onderhoud in de school en het plein.

De werkgroep zal volgend jaar weer drie keer plenair bij elkaar komen in de avond en daarnaast ontmoeten de deelwerkgroepen elkaar tussendoor. Lijkt het je leuk om mee te denken en deel te nemen in de werkgroep partnerschap stuur dan een mailtje naar e.gunsing@julianaschoolheteren.nl

Hartelijke groet, namens de werkgroep, Sandra Braun (moeder Lars en Ilse)

 

 

Naar het overzicht