Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Vreedzame School

De afgelopen weken zijn de groepen druk bezig geweest met blok 4 van de Vreedzame School ‘We hebben hart voor elkaar’. Om kunnen gaan met  gevoelens is van groot  belang voor een positief klimaat in de klas en in de school. De Vreedzame School streeft naar een klimaat waarin iedereen zich prettig voelt en waarin kinderen "hart voor elkaar" hebben, d.w.z. dat ze met respect omgaan met elkaar. Dat gaat gemakkelijker als kinderen in staat zijn hun gevoelens te benoemen en zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. Kinderen zijn dan beter in staat om conflicten positief op te lossen. Om met elkaar over gevoelens te praten, is het van belang dat de kinderen zich veilig voelen in de groep; tegelijkertijd bevorderen deze gesprekken de veiligheid in de groep. Er ontstaat een vertrouwde sfeer.
We hebben het over gevoelens als boosheid, tevredenheid en verdriet. We bespreken wat het betekent als iemand wordt buitengesloten. De kinderen leren herkennen wat hen boos maakt en hoe ze hun boosheid uiten. Ze leren dat “afkoelen” belangrijk is om een conflict te kunnen oplossen. Wilt u meer weten over De Vreedzame School, dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl

De komende weken werken we aan het volgende blok: ‘We dragen allemaal een steentje bij.’ Waarin het gaat over het leveren van een bijdrage aan de gemeenschap. Dat begint natuurlijk in de klas, hoe helpen we elkaar? En wat is het onderscheid tussen helpen en bemoeien? Waarbij er in de bovenbouw ook gekeken wordt naar een bijdrage leveren aan de school, de wijk of familie. Kortom weer een mooi nieuw leerzaam thema!

 

 

Naar het overzicht