Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Vreedzame School blok 5 ‘Een steentje bijdragen’

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen. Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt. Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten.
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school. De kinderen zijn verantwoordelijk voor het goed uitvoeren van die taak. Een klassencommissie bedenkt zelf wat ze doet, regelt de organisatie en voert uit. De klassencommissie presenteert aan de hele klas wat ze gedaan heeft of doet een voorstel. De leerkracht is uiteraard op de achtergrond aanwezig. In blok 5 gaat iedere groep hiermee oefenen.
Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op www.devreedzameschool.nl

 

 

Naar het overzicht