Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Vreedzame School blok 6

In blok 6 gaan de lessen over overeenkomsten en verschillen tussen mensen: we zijn allemaal anders. We willen de kinderen leren om te gaan met verschillen van mening en verschillen in gewoontes, leefstijl, levensbeschouwing, leeftijd, sekse en in cultuur. We werken aan acceptatie en waardering ervan. Naast verschillen zijn er ook overeenkomsten. De kinderen leren dat je dit terugziet binnen de eigen families, de klas, de school en de samenleving

Om goed om te kunnen gaan met verschillen moet je er over kunnen praten. Het gaat om luisteren naar de ander, een mening vormen, van mening kunnen veranderen en een eigen mening verdedigen. Op deze manier willen we vooroordelen tegengaan. Door een positieve aanpak ervaren de kinderen verschillen als vanzelfsprekend in plaats van eng of vreemd.

In dit blok gaat het om accepteren, tolerantie en waarderen, waarbij de kinderen de eigen families en de eigen klas verkennen, interviews afnemen en kennis opdoen en toepassen over verschillende levensbeschouwingen. De kinderen werken in tweetallen of groepjes en bespreken hun bevindingen met de hele klas.

Naast deze lesactiviteiten is de manier waarop wij als leerkrachten zelf omgaan met overeenkomsten en verschillen erg belangrijk. Wij zetten ons in voor een goede voorbeeldfunctie naar de kinderen. Met de lessen, onze eigen houding en met ondersteuning van de ouders hebben we er alle vertrouwen in dat iedereen het bij ons op school prettig heeft, omdat “anders zijn mag”. Wilt u meer weten over De Vreedzame School dan kunt u kijken op de www.devreedzameschool.nl
 
 
 
Naar het overzicht