Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Vreedzame School en leerlingenraad

In blok 5 van De Vreedzame School werken we eraan dat kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school. Wat fijn dat we aanstaande maandag deze lessen dus weer met de hele groep kunnen oppakken.
Verbondenheid voelen, kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze ertoe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden. Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen. Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt. Een van de verantwoordelijkheden van kinderen op onze school is het werken als leerlingmediator. Leerlingmediatoren zijn speciaal opgeleide kinderen uit de bovenbouw. Normaal gesproken worden er na de meivakantie zes leerlingen uit groep 6 en 7 hiervoor opgeleid. Zij helpen kinderen bij het oplossen van conflicten.
Vanwege de afgelopen periode hebben we besloten om deze training aan het begin van volgend schooljaar te geven. Dit geldt ook voor de leerlingenraad. Leerlingen die er dit jaar in zitten, mogen volgend jaar ook weer aansluiten, omdat er verschillende bijeenkomsten niet zijn doorgegaan.

 

 

Naar het overzicht