Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Week tegen pesten

Maandag start de jaarlijkse week tegen pesten. Wij vinden het belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Het groepsgevoel, of het wij-gevoel, is belangrijk om een veilig en positief klimaat in de groep te creëren, waar ruimte is voor verschillen. Buitensluiten krijgt hierdoor minder kans. Met onze lessen van de Vreedzame School zijn wij het hele jaar door preventief bezig om pesten zoveel mogelijk te voorkomen.   
Kinderen leren van jong af aan om hun conflicten samen op te lossen en elkaars grenzen te respecteren. Dat is een leerproces van jaren. We hebben ook niet de illusie dat pesten bij ons niet voorkomt, maar u mag van ons wel verwachten dat we pesten altijd serieus nemen en ons inzetten om dit op te lossen. Hiervoor kunnen onze leerlingen ook terecht bij onze interne vertrouwenspersoon, Ageeth de Kleine. Via een briefje in een mooie bus, kunnen ze kenbaar maken met de juf te willen praten. Zij zal dan samen met het kind zoeken naar de beste weg om de ‘klacht’ op te lossen.
Alle deskundigen zijn het erover eens dat het voorkomen van pesten een verantwoordelijkheid is van kinderen, leerkrachten en ouders samen. De leerlingen van groep 5 t/m 8 vullen ieder schooljaar de Zien!-leerling vragenlijst in voor de monitoring van sociale veiligheid. Afgelopen jaar scoorden de kinderen hoog op de ervaren veiligheid en welbevinden en zeer laag op de pestbeleving. Dat is en blijft onze missie als school; gelukkige leerlingen met geloof in eigen kunnen.

 

 

Naar het overzicht