Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Wel of niet naar school?

Wij worden de laatste dagen vaak door ouders benaderd voor advies bij klachten. De beslisboom is een handig hulpmiddel om zelf een goede overweging te maken. Zie hiervoor deze link voor kinderen t/m zes jaar en deze link voor kinderen t/m 12 jaar. Medisch advies kunnen wij niet geven, dus vragen wij u om bij twijfel uw kind thuis te houden en contact op te nemen met GGD of huisarts.

Huiswerk bij ziekte
Omdat er in deze tijd meer kinderen afwezig zijn dan normaal en het ook steeds wisselt, hebben we het volgende afgesproken over thuiswerk: 

  • De leerkrachten staan voor de groep en kunnen helaas niet gelijktijdig thuisonderwijs verzorgen.
  • Wanneer de afwezigheid langer dan een week duurt, kunt u contact leggen met de leerkracht om mogelijkheden voor een werkpakket te bespreken.
  • Wanneer een kind 10 dagen thuis moet blijven door een bevestigde Covid-19 bij de leerling zelf of bij een huisgenoot, zal de leerkracht contact opnemen met de ouders voor het aanleveren van een werkpakket.   
  • Kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen dagelijks een half uur lezen in een eigen leesboek. 
  • Online is er veel oefenstof te vinden per groep: https://www.rekenen-oefenen.nl/  of www.leestrainer.nl
  • Veel programma’s zijn in de thuiswerkperiode gratis opengesteld. Nu de scholen weer open zijn, hebben de meeste aanbieders dit helaas weer stopgezet. Met de inloggegevens van Zuluconnect is rekenen en spelling nog mogelijk om te gebruiken. Voor groep 3 tevens het programma Zoem.

 

Naar het overzicht