Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Wensen en verwachtingenavond. U praat toch ook mee?

Het team van de Julianaschool nodigt alle ouders van harte uit op de wensen en verwachtingenavond op dinsdagavond 11 september om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur staat de koffie klaar. De avond begint met een korte presentatie van Actief Ouderschap over het thema ouderbetrokkenheid. Daarin wordt ingegaan op waarom het zo belangrijk is dat leerkrachten en ouders als partners samenwerken. Vervolgens gaan we met de aanwezige ouders en leerkrachten in gemengde groepen in gesprek, ieder onder leiding van een gespreksleider van Actief Ouderschap. Zij gaan in op waar wij tevreden over zijn in de samenwerking en welke wensen, verwachtingen en tips er zijn. Aan het eind van de avond komen de groepen bij elkaar en vindt er een terugkoppeling plaats. Naast overlap in wensen en verwachtingen van ouders en leerkrachten, komen er ook eyeopeners en goede ideeën voor verbetering naar voren. We verwachten en hopen van harte op een grote opkomst! U komt toch ook? (Let op: De reguliere informatieavond komt hiermee te vervallen. Deze nieuwsfolder vervangt, samen met de website en de schoolgids, de mondelinge informatie.)

Naar het overzicht