Koningin Julianaschool
Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Werkgroep partnerschap

Beste ouders,

Op 14 januari is het partnerschapteam van Koningin Juliana voor de tweede keer bij elkaar geweest. We houden jullie graag op de hoogte over wat er besproken is.
 
Rapportage
Een aantal leden van het partnerschapteam zijn bij elkaar gekomen en hebben gebrainstormd over het onderwerp rapportage. Van ouders, kinderen en leerkrachten willen zij de mening horen over het huidige rapport. Daarom krijgt ieder gezin na het oudergesprek het verzoek om een digitale vragenlijst over het rapport in te vullen. Ook de kinderen van de leerlingenraad gaan dit onderwerp inbrengen in hun groepsvergadering in de klas. De leerkrachten zullen tijdens vergadermomenten over het rapport in gesprek gaan. De werkgroep zal deze opmerkingen meenemen in het verdere traject omtrent de rapporten. 
 
Communicatie Informatiestroom
Er is vooral gekeken naar de mogelijkheden van Parro. We willen onderzoeken of in de toekomst meer communicatiestromen via Parro kunnen lopen. Als dit kan, zal het langzaam maar zeker ingevoerd worden, zodat iedereen daar geleidelijk aan kan wennen.
 
Oudercontactmomenten
Er is nagedacht over wat een goede frequentie is van de gesprekken/contactmomenten. We moeten daarbij rekening houden met interne begeleiding, interne planning en beleid. Dit is als een puzzel: alle stukjes moeten passen om het totale plaatje te laten kloppen.
 
Talenten van ouders
We willen een inventarisatie maken van alle talenten van ouders op de Koningin Julianaschool. Er wordt verbinding gemaakt met het werkgroepje dat zich met communicatie bezighoudt. Parro kan mogelijk ook bij het inventariseren van talenten gebruikt worden. Het idee is om hier per klas aandacht aan te besteden. Hoe we dat precies gaan doen, is nog niet bekend. Wel dat we hier aan het begin van het nieuwe schooljaar mee willen beginnen. Ook dat we de tussenliggende tijd willen gebruiken voor de voorbereiding.
 
Zeven regels
De zeven regels hangen in de teamkamer, in de gang en in iedere groep. Voor het team zijn ze bekend. De bedoeling van deze regels is dat er duidelijkheid is over de verwachtingen naar elkaar. Er zijn zeven regels voor kinderen, teamleden, ouders, stagiaires, bouwcoördinatoren, directie en interne begeleiding. Het plan voor de kinderen is om elke week één regel centraal te stellen. Het idee voor de zeven verwachtingen voor ouders is om deze vanaf nu in de intake mee te geven.
 
In de volgende vergadering van het partnerschapteam gaan we verder met bovenstaande punten. Deze vergadering is op 18 maart. Daarna krijgt u weer een brief.

Naar het overzicht