Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage is een jaarlijks bedrag per kind dat door de ouders aan de school betaald wordt. Het bedrag per kind is € 22,50 per jaar en wordt besteed aan activiteiten die het schoolleven van een kind extra herinneringen meegeven: sinterklaasfeest, kerst, paaslunch, startactiviteiten, excursies, sportdag. Deze bijdrage is vrijwillig. Toch gaan we er vanuit dat u wilt betalen. In oktober krijgt u hierover een brief van de oudercommissie die het budget namens de school int en beheert. Het bankrekeningnummer is: NL81RABO0315127929 ten name van St. Trivium, oudercommissie Julianaschool Heteren.

Lees hier het financieel beleid en de besteding van het budget van dit schooljaar.