Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Passend Onderwijs

Het uitgangspunt van Passend Onderwijs is: regulier als het kan, speciaal als het moet. Passend Onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen, ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen. Om voor alle leerlingen een passende plek te realiseren, werken de schoolbesturen samen in Samenwerkingsverband Passend Wijs.

Via het samenwerkingsverband vindt afstemming plaats met de gemeenten in de regio en wordt de verbinding gelegd tussen zorg en onderwijs. Ook stemt het samenwerkingsverband af met voorschoolse voorzieningen en het voorgezet onderwijs om te zorgen voor een goede doorgaande lijn.
Alle scholen in het samenwerkingsverband bieden minimaal de Basisondersteuning. Deze staan beschreven in de Indicatoren Basisondersteuning van het SWV.

Voor de meeste leerlingen biedt de Basisondersteuning voldoende voor een succesvolle schoolloopbaan, maar sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig. Extra ondersteuning kan ingezet worden op schoolniveau of vanuit samenwerkingsverband Passend Wijs. Trivium heeft ervoor gekozen om vanuit deze gelden een onderwijsassistente te benoemen, die ingezet wordt voor ondersteuning ten bate van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

Om passend onderwijs te laten slagen werken we op de Julianaschool vanuit de visie van het handelingsgericht werken. In deze visie zijn alle betrokkenen (ouders, leerkrachten en het kind) deelgenoot van een systematische samenwerking. Daardoor kan transparant en voorspelbaar gehandeld worden in het belang van de ontwikkeling van het kind.

 

 

Samenwerkingsverband Passend Wijs

Postadres: Postbus 2044, 6802 CA Arnhem
Bezoekadres: Beverweerdlaan 3, 6825 AE Arnhem
Deelnemende gemeenten: Arnhem, Renkum, Overbetuwe, Lingewaard, Rheden en Rozendaal

www.swv-passendwijs.nl