Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Praktische zaken

Schooltijden
Maandag:   8.30u-14.30u
Dinsdag:   8.30u-14.30u
Woensdag:   8.30u-12.15u
Donderdag:   8.30u-14.30u
Vrijdag:   8.30u-14.30u (groep 5 t/m 8)
8.30u-12.00u (groep 1 t/m 4)

 

Groepsindeling 2018-2019
Groep 1/2   juf Carla (ma t/m do) en juf Irene (vr)
Groep 2/3   juf Ingrid (ma en di) en juf Mandy (wo t/m vr)
Groep 4   juf Helen (ma t/m wo) en juf Thea (do en vr)
Groep 5   juf Simona (ma, di, wo en vr) en juf Amanda (do, tot de kerst juf Cindy)
Groep 6   juf Ageeth (ma en di) en juf Els (do en vr), wo afwisselend
Groep 7   meester Thom (ma en di) en juf Yolanda (wo t/m vr)
Groep 8   juf Marja (ma och, di t/m do), juf Anja (ma mi) en juf Amanda (vr, tot kerst juf Cindy)
Gym   juf Anja (ma en do)
Onderwijs
Assistent
  juf Sonja (ma t/m vr)

 

Brengen en halen: groep 1 t/m 3
Kinderen in groep 1 en 2 mogen door hun ouders in de groep gebracht worden. In groep 3 doen we dit tot aan de herfstvakantie ook nog. De deuren gaan open om 8.20 uur. We merken dat sommige kinderen het spannend vinden als het lokaal vol pratende ouders staat. Zij hebben aandacht en steun nodig van de leerkracht, maar die wordt aan de praat gehouden door volwassenen. Ook wordt het lokaal soms erg vol en kunnen kinderen de weg naar hun eigen stoeltje niet meer vinden. We doen het daarom als volgt: buggy’s blijven op de gang, honden wachten buiten het hek, oudere broers en zussen blijven op het plein (tenzij ze een wegbreng-taak hebben). In het lokaal blijft het dan rustig en hebt u aandacht voor uw eigen kind. In de hal of op het plein mag u met andere ouders een praatje maken. U mag hier zelfs de gezellige grote hoekbank voor gebruiken….
Als de school uit gaat, wachten ouders buiten. De leerkracht loopt met de kinderen mee: groep 1-2 naar het voorplein, groep 2-3 naar het achterplein. We spreken met de kinderen af dat zij bij de leerkracht blijven, totdat zij hun vader of moeder zien staan.

Brengen en halen: groep 4 t/m 8
Vanaf groep 4 groeien kinderen er naar toe om zelfstandig naar school te komen. Dit is natuurlijk afhankelijk van waar u woont en hoe veilig de route is. Veilig Verkeer Nederland (VVN) adviseert om kinderen zo vroeg mogelijk zelf te laten deelnemen aan het verkeer. Als ouder bepaalt u natuurlijk hoeveel begeleiding uw kind hierbij nodig heeft. Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen welkom op het plein. De leerkrachten houden dan toezicht en zijn aan te spreken voor korte mededelingen. Als u de leerkracht wat uitgebreider wilt spreken, vragen we u een afspraak te maken. Hier is voor schooltijd geen tijd voor. Als de bel om 8.25u gaat, gaan de kinderen naar binnen. Wilt u zelf met uw kind afspreken waar u wacht met ophalen, of dat hij/zij zelf naar huis mag?

Fietsen en parkeren    
Wanneer de afstand tot school te ver is om te lopen, kan uw kind op school een fiets stallen. Dit is voor eigen risico: denk eraan de fiets op slot te zetten! Het fietsenrek op het voorplein is bedoeld voor de kinderen van groep 7 en 8. Ook de kleuters kunnen hun fiets aan de voorkant kwijt. Op het achterplein staan dan de fietsen van de kinderen in groep 3 t/m 6. Wilt u uw kind erop wijzen de fietsen niet buiten de fietsenrekken te parkeren? Stepjes kunnen geparkeerd worden naast de deur op het achterplein. Het zou fijn zijn als kinderen die dichtbij school wonen, hun fiets thuis laten en komen lopen.
U kunt parkeren op de grote parkeerplaats voor de school. Wilt u uw kind alleen afzetten? Wilt u dan doorrijden naar het tweede deel van de parkeerplaats, dus na het zebrapad. Uw kind heeft daar minder last van parkerende auto’s. Zo houden we het middengedeelte van de eerste parkeerplaats vrij. Parkeren in de omliggende woonwijk of op de stoep is niet toegestaan.

Plein
Het is niet toegestaan, om buiten schooltijden om, op het schoolplein te spelen. Zo gunnen we, in overleg met de gemeente Overbetuwe en de politie, de buurtbewoners hun rust.

Meenemen
Kinderen krijgen een schrijfpotlood van school. In de loop van groep 3 of 4 gaan zij een schoolvulpen gebruiken. In alle klassen is een bak kleurpotloden en stiften beschikbaar, maar veel kinderen vinden het fijn om dit voor zichzelf te hebben. Het is daarom toegestaan om vanaf groep 3 een eigen etui mee te nemen dat gevuld is met kleurpotloden of stiften, eventueel een puntenslijper, gum of schaar. Liever niet teveel meegeven.
Alle kinderen van groep 4 t/m 8 moeten volgend schooljaar hun eigen oortjes meenemen, in een klein bewaardoosje. De oortjes blijven in de la van het kind en mogen alleen door dat kind gebruikt worden.

Eten en drinken
Er zijn twee momenten dat we met de kinderen eten en drinken. Halverwege de ochtend nuttigen we een tussendoortje: fruit en iets te drinken. Tussen de middag is het tijd voor de lunch: brood en iets te drinken. U kunt voor de lunch gerust kaas, vleeswaren en melkproducten meegeven, want alle lunchtrommels en bekers gaan in de koelkast. Het is handig als u thuis met uw kind bespreekt welke trommel voor het tussendoortje is en wat u meegeeft voor de lunch. Zo kan uw kind ’s ochtends voor schooltijd zelf de goede spullen in het koelkastkrat zetten. Het is niet toegestaan chips, snoep of frisdrank mee te nemen naar school!

Ziek
Als een kind ziek is, kan het niet naar school. Wij willen dit graag altijd voor schooltijd horen. Als wij niets horen, terwijl het kind niet aanwezig is, zullen wij rond 9.00 uur contact met de ouders opnemen. Vergeet u niet uw kind ziek te melden?

Gymspullen
Iedere maandag en donderdag is er bewegingsonderwijs in alle groepen. Voor ieder kind willen wij graag een gympakje of sportbroek/shirt en sportschoenen (met witte zolen). De kleuters laten hun gymspullen op school en krijgen deze voor iedere vakantie mee naar huis om te wassen en te passen. Kinderen vanaf groep 3 nemen hun gymtas van thuis mee op de dag dat zij gym hebben.


Gevonden voorwerpen
In de keuken staat een krat voor de gevonden voorwerpen. Uw kind kan hier in kijken als het iets kwijt is. Tijdens de dagen van de oudergesprekken worden de gevonden voorwerpen uitgestald.

Declaratiefonds
In het kader van het gemeentelijk minimabeleid heeft de gemeenteraad een declaratiefonds. Dit fonds is bedoeld voor gezinnen met kinderen, die een minimum inkomen hebben. De kosten voor contributie, cursusgelden, eenmalige activiteiten en abonnementen worden op declaratiebasis vergoed tot 50% van de kosten, met een maximum van een bepaald bedrag per gezinslid per jaar. Een folder met alle informatie is te verkrijgen bij de gemeente Overbetuwe.

Jarig
Wanneer uw kind jarig is, mag hij of zij in de groep trakteren en maken we er samen een gezellig feestje van. Wilt u van tevoren even navragen of er ook kinderen zijn met een allergie of dieet? We trakteren alleen in de klas.

Verzekeringen
Ongelukken horen helaas bij het leven. Uiteraard is de school verzekerd. Deze verzekering dekt de financiële risico’s van een school, wanneer zij aansprakelijk gesteld wordt voor schade. Als een kind schade aanbrengt zonder dat de school hierin nalatig is, zullen wij dit op de ouders verhalen. Het gaat hier immers niet om de aansprakelijkheid van de school, maar van de ouders. Het is dan ook verstandig u voor deze aansprakelijkheid WA te verzekeren. Daarnaast heeft de school een collectieve ongevallen verzekering, waarbij de kinderen onder schooltijd verzekerd zijn. Dit geldt dus ook voor deelname aan activiteiten als kamp, schoolreisje, excursies en dergelijke. Ook onderweg van en naar plaatsen voor excursies en dergelijke, geldt deze verzekering.

Mobiele telefoon
Leerlingen hebben tijdens schooluren en op kamp geen mobiele telefoon bij zich. Bij hoge uitzondering bewaart de leerkracht de telefoon van de leerling. Dit gebeurt altijd eerst in overleg en is geheel op eigen risico. Leerlingen mogen sociale media tijdens de les alleen gebruiken als de leerkracht daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Studenten
Onze school is een stageschool voor de Christelijke Hogeschool Ede en de Pabo Arnhem. Dit betekent dat studenten gedurende een periode bij ons stage kunnen lopen. Van het Rijn IJssel College krijgen we studenten SPW ( sociaal pedagogisch werk) die voor onderwijsassistent leren. Jaarlijks hebben wij ook één Leerkracht In Opleiding (LIO-student). Deze student mag als afronding van de opleiding zelfstandig een groep draaien en draait mee als volwaardig collega.

Spaarproject
In iedere groep staat een spaarpot in de vorm van een wereldbol. Samen met de kinderen sparen we voor ons sponsorkind Rosi in Tanzania. Van de maandelijkse bijdrage die wij overmaken naar World Vision, kunnen we Rosi’s schoolkosten betalen en het gezin waarin zij opgroeit ondersteunen.
Regelmatig krijgen we een brief of tekening van Rosi. En natuurlijk sturen we haar ook post terug!