Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Praktische zaken

Groepsindeling 2020-2021
Groep 1/2a   juf Thea (ma) en juf Carla (di t/m vr)
Groep 1/2b   juf Helen (ma, di, do) en juf Sonja (woe en vr)
Groep 3   juf Ingrid (ma en di) en juf Mandy (wo t/m vr)
Groep 4   juf Maaike (ma t/m wo) en juf Amanda(do en vr)
Groep 5/6   juf Simona (ma, di, do en vr) en juf Thea (wo)
Groep 7   juf Ageeth (ma en di) en juf Yolanda (wo t/m vr)
Groep 8   juf Marja (ma, wo, do, vr) en juf Yolanda (di)

 

Schooltijden
Maandag:   8.30u-14.30u
Dinsdag:   8.30u-14.30u
Woensdag:   8.30u-12.15u
Donderdag:   8.30u-14.30u
Vrijdag:   8.30u-14.30u (groep 4 t/m 8)
8.30u-12.00u (groep 1 t/m 3)

 

Gymrooster Maandag Donderdag
09.15-10.00 uur   Groep 1-2: Anja
10.30-11.15 uur Groep 3: Ingrid
Groep 4: Anja
Groep 3: Anja
Groep 4: Amanda
11.15-12.00 uur Groep 5/6: Simona Groep 5/6: Anja
13.00-14.30 uur Groep 8: Anja Groep 7: Anja

 

Bewegingsonderwijs
De gymlessen zijn op maandag en donderdag. Groep 1-2 sport in het speellokaal van de school. Groep 3 t/m 8 hebben gymles in sporthal “De Bongerd”. Onze vakleerkracht, Anja van Dijk, is beide dagen aanwezig voor lessen bewegingsonderwijs en ondersteuning van de leerkrachten. Per jaar bekijken we welke groepen daarvoor in aanmerking komen. Voor alle kinderen geldt dat zij in gymkleding en sportschoenen gymmen. De kleuters bewaren hun gymtas op school. Vanaf groep 3 gaat de gymtas mee naar huis.

Brengen en halen: groep 1 t/m 3
Kinderen in groep 1 en 2 mogen door hun ouders in de groep gebracht worden. In groep 3 doen we dit tot aan de herfstvakantie ook nog. De deuren gaan open om 8.20 uur. We merken dat sommige kinderen het spannend vinden als het lokaal vol pratende ouders staat. We doen het daarom als volgt: buggy’s blijven op de gang, honden wachten buiten het hek, oudere broers en zussen blijven op het plein (tenzij ze een wegbreng-taak hebben). In het lokaal blijft het dan rustig en heeft u aandacht voor uw eigen kind. In de hal of op het plein mag u met andere ouders een praatje maken. U mag hier zelfs de gezellige grote hoekbank voor gebruiken. Als de school uit gaat, wachten ouders buiten. De leerkracht loopt met de kinderen mee: groep 1-2 naar het voorplein, groep 3 naar het achterplein. We spreken met de kinderen af dat zij bij de leerkracht blijven, totdat zij hun vader of moeder zien staan.

Brengen en halen: groep 4 t/m 8
Vanaf groep 4 groeien kinderen ernaartoe om zelfstandig naar school te komen. Dit is natuurlijk afhankelijk van waar u woont en hoe veilig de route is. Veilig Verkeer Nederland (VVN) adviseert om kinderen zo vroeg mogelijk zelf te laten deelnemen aan het verkeer. Als ouder bepaalt u natuurlijk hoeveel begeleiding uw kind hierbij nodig heeft. Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen welkom op het plein. Enkele leerkrachten houden dan toezicht en zijn aan te spreken voor korte mededelingen. Als u de leerkracht wat uitgebreider wilt spreken, vragen we u een afspraak te maken. Hier is voor schooltijd geen tijd voor. Als de bel om 8.25 uur gaat, gaan de kinderen naar binnen. Wilt u zelf met uw kind afspreken waar u wacht met ophalen, of dat hij/zij zelf naar huis mag?

Fietsen en parkeren    
Wanneer de afstand tot school te ver is om te lopen, kan uw kind op school een fiets stallen. Dit is voor eigen risico: denk eraan de fiets op slot te zetten! Het fietsenrek op het voorplein aan de kant van het schoolhek is bedoeld voor de kinderen van groep 5, 6 en 7. De leerlingen van groep 1 t/m 4 zetten hun fiets ook op het voorplein, rechts van de voordeur. Naast het achterplein staan de fietsen van de kinderen uit groep 8.
Wilt u uw kind erop wijzen de fietsen niet buiten de fietsenrekken te parkeren? Stepjes kunnen geparkeerd worden naast de deur op het achterplein. Het zou fijn zijn als kinderen die dichtbij school wonen, hun fiets thuislaten en komen lopen. U kunt parkeren op de grote parkeerplaats voor de school. Wilt u uw kind alleen afzetten? Wilt u dan doorrijden naar het tweede deel van de parkeerplaats, dus na het zebrapad. Uw kind heeft daar minder last van parkerende auto’s. Zo houden we het middengedeelte van de eerste parkeerplaats vrij. Parkeren in de omliggende woonwijk of op de stoep is niet toegestaan.

Plein
Het is niet toegestaan, om buiten schooltijden om, op het schoolplein te spelen. Zo gunnen we, in overleg met de gemeente en de politie, de buurtbewoners hun rust.

Etui, schrijfgerei en oortjes
Kinderen ontvangen hun schrijfgerei van school. In de loop van groep 4 krijgen kinderen een eigen vulpen. Veel kinderen vinden het fijn om een etui van thuis mee te nemen met daarin een eigen schaar, puntenslijper, en wat eigen kleurpotloden. Dat mag vanaf groep 3. Er zijn schoolafspraken over met welke pen wel of niet geschreven mag worden in de schriften. Uitgangspunt is dat iedere leerling de vulpen gebruikt. Wanneer deze kwijt of kapot is, kunt u een nieuwe vulpen op school kopen à €10,00,- Enkele kinderen schrijven vanwege hun motorische ontwikkeling met een eigen stabilo-pen. Omdat de koptelefoons bij de computers vaak kapotgaan, is afgesproken dat alle kinderen van groep 4 t/m 8 eigen oortjes meenemen in een klein bewaardoosje. De oortjes blijven in de la van het kind en mogen alleen door dat kind gebruikt worden.

Eten en drinken
Op onze school stimuleren wij het nuttigen van gezonde voeding. Er zijn twee momenten dat we met de kinderen eten en drinken. Halverwege de ochtend nuttigen we een tussendoortje: fruit en iets te drinken. Onze school hanteert een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag op school lunchen: brood en iets te drinken dat in ongeveer een kwartier op kan zijn. Dit gebeurt in het eigen klaslokaal onder begeleiding van de eigen leerkracht. Voor alle klassen staat een koelkastbak waar kinderen ’s ochtends hun lunch in zetten.
Bij goed weer gaan kinderen zo veel mogelijk naar buiten. Het is handig als u thuis met uw kind bespreekt welke trommel voor het tussendoortje is en wat u meegeeft voor de lunch. Zo kan uw kind ’s ochtends voor schooltijd zelf de goede spullen in het koelkastkrat zetten. Het is niet toegestaan chips, snoep, koek of frisdrank mee te nemen naar school! Tevens willen wij bijdragen aan minder afval en vragen u bekers mee te geven i.p.v. pakjes drinken.

Gevonden voorwerpen
In de keuken staat een krat voor de gevonden voorwerpen. Uw kind kan hierin kijken als iets kwijt is. Tijdens de dagen van de oudergesprekken worden de gevonden voorwerpen uitgestald.

Jarig
Wanneer uw kind jarig is, mag hij of zij in de groep trakteren. Een gezonde traktatie heeft onze voorkeur. Wilt u van tevoren even navragen of er ook kinderen zijn die een bepaalde traktatie niet mogen hebben in verband met een allergie of dieet? Het is niet toegestaan dat kinderen hun broertjes of zusjes in een andere groep trakteren.

Mobiele telefoon
Leerlingen hebben tijdens schooluren en op kamp geen mobiele telefoon bij zich. Bij hoge uitzondering bewaart de leerkracht de telefoon van de leerling. Dit gebeurt altijd eerst in overleg met ouders en is geheel op eigen risico. Leerlingen mogen sociale media tijdens de les alleen gebruiken als de leerkracht daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Ziek
Als een kind ziek is, kan het niet naar school. Wij willen dit graag voor schooltijd persoonlijk of telefonisch horen tussen 08.00-08.15 uur. Als wij niets horen, terwijl het kind niet op tijd aanwezig is, zullen wij rond 9.00u contact met de ouders opnemen om te achterhalen of er niets gebeurd is. Denkt u eraan om uw kind ziek te melden?

Huiswerk
Om verschillende redenen kan huiswerk gegeven worden. In de hogere groepen gebeurt dit om de kinderen voor te bereiden op het voortgezet onderwijs. Wanneer een kind wat extra oefenstof nodig heeft voor thuis, stemt de leerkracht dit goed af met de ouders, zodat u weet wat de bedoeling is en hoe u daaraan kunt bijdragen.

Verzekeringen
Ongelukken horen helaas bij het leven. Uiteraard is de school verzekerd. Deze verzekering dekt de financiële risico’s van een school, wanneer zij aansprakelijk gesteld wordt voor schade. Als een kind schade aanbrengt zonder dat de school hierin nalatig is, zullen wij dit op de ouders verhalen. Het gaat hier immers niet om de aansprakelijkheid van de school, maar van de ouders. Het is dan ook verstandig u voor deze aansprakelijkheid WA te verzekeren. Daarnaast heeft de school een collectieve ongevallenverzekering, waarbij de kinderen onder schooltijd verzekerd zijn. Dit geldt dus ook voor deelname aan activiteiten als kamp, schoolreisje, excursies en dergelijke.