Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Passend Onderwijs

De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat is aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijs-ondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. In het stroomschema kunt u zien hoe wij omgaan met leerlingen die bij ons op school worden aangemeld en naar inschatting extra ondersteuning nodig zullen hebben. De Julianaschool heeft haar Ondersteunings Profiel ingediend bij het SWV Passendwijs waartoe zij behoort.

Lees verder op de website van ons eigen Samenwerkingsverband Passendwijs: www.swv-passendwijs.nl

Voor algemene informatie over de zorgplicht: www.passendonderwijs.nl

Het adres van ons Samen Werkings Verband is:
Passend Wijs
Beverweerdlaan 3
6825 AE Arnhem
tel. 026 7600934