Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Visie

We zien het als onze taak om kinderen een stevige basis mee te geven.
Al onze inspanningen zijn erop gericht om het beste uit kinderen te halen
en hen een fijne tijd te geven op onze school.

We vinden het belangrijk dat de school veilig is, dat er orde en respect is.
Kinderen komen met plezier naar school:

  • als ze merken dat ze welkom zijn
  • als ze voelen dat ze serieus genomen worden
  • als er voldoende rust en veiligheid is
  • als er ruimte is om samen te lachen
  • als zij de begeleiding krijgen die past bij hun mogelijkheden

 

De Julianaschool werkt met de principes van de aanpak 'Vreedzame school'. Kinderen worden opgeleid om verantwoordelijkheid te leren dragen voor zichzelf en elkaar. Dit doen we binnen een sfeer waarin zorgzaamheid en respect centraal staan. Ons uitgangspunt is dat je goed gedrag kunt leren. Dat is voor het ene kind eenvoudiger dan voor de ander. Pesten of agressief gedrag wordt door ons altijd aangepakt. Hierbij is een positief groepsklimaat van groot belang. Zo ook de samenwerking met ouders en het vertrouwen van ouders……….Lees verder

We hebben in het team vijf kernwaarden geformuleerd die de accenten leggen voor onze werkwijze.

Autonomie
We leren kinderen omgaan met zelfsturing en verantwoordelijkheid. Hierdoor worden ze zelfstandig en leren zij eigen keuzes maken. We merken dat dit kinderen zelfvertrouwen geeft waardoor zij stevig in het leven staan. Zo zijn zij beter opgewassen tegen de taken die zij tegen komen en beter gemotiveerd deze zelf te onderzoeken en aan te pakken. Doordat er voldoende interactie is en de lesstof betekenisvol, zijn kinderen betrokken en intrinsiek gemotiveerd om te leren. Door middel van kindgesprekken betrekken we hen bij hun eigen ontwikkeling en zijn zij zelf eigenaar van hun leerproces.

Betrokkenheid
Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor het algemeen belang. Ze zijn initiatiefrijk, zorgzaam en betrokken naar anderen. De klas en de school zijn een oefenplaats om dit te leren. Zo werken we aan gezonde, positieve groepen met een fijne gezellige sfeer waar pesten niet getolereerd wordt. We vinden het van groot belang dat kinderen leren hoe zij goede burgers kunnen zijn in een democratische maatschappij. We willen daarin een voorbeeld voor hen zijn.

Christelijk
De Kon. Julianaschool is een Christelijke school. De verhalen uit de bijbel geven de normen en waarden voor ons leven. Zij inspireren ons in de omgang met elkaar en onze verantwoordelijkheid voor een eerlijke wereld. Dit geeft tijdens de dagopeningen vaak mooie inhoudelijke gesprekken die kinderen vormen in hun kijk op het leven. Onze school is niet verbonden aan één vaste kerk maar staat open voor ieder die onze identiteit respecteert!

Doelgericht
Onze school kenmerkt zich door structuur en rust. Door te werken met ontwikkeldoelen wordt snel duidelijk wat we willen en hoe we dat kunnen bereiken. Hierdoor kunnen we effectief werken aan wat we wezenlijk belangrijk vinden en bereiken we betere resultaten. De Julianaschool legt het accent op rekenen en taal. We willen op deze vakken bovengemiddeld scoren. Je goed kunnen redden met deze vaardigheden geeft kinderen namelijk direct toegang tot de wereld om je heen. Bovendien vergroot het de kansen in het voortgezet onderwijs.

Samenwerken
Onderzoek heeft aangetoond dat samen zoeken naar oplossingen betere resultaten geeft. De kinderen ervaren dit dagelijks in de didactische structuren van het coöperatief leren. We zien leren dan ook als een sociaal proces wat niet alleen gebeurt aan je eigen tafeltje. Ook in de omgang met ouders en andere deskundigen is samenwerking altijd ons streven. Onze medewerkers zijn makkelijk te benaderen, positief ingesteld en warm in contact. Helder communiceren is hierbij ons speerpunt.