Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Aanmelden nieuwe leerling

Van harte welkom
Uw kind gaat binnenkort naar de basisschool toe. Een nieuwe fase in zijn of haar jonge leventje. Een hele stap voor uw kind, maar ook voor u als ouder is het best wel spannend. Niet alleen moet u uw kind ineens vijf dagen per week toevertrouwen aan een leerkracht; u krijgt zelf ook veel te maken met school. Wij vinden het belangrijk dat u zich welkom voelt, zodat we samen op weg kunnen gaan in het belang van uw kind.

Kennismakingsgesprek
Om een goed beeld van de Julianaschool te krijgen, nodigen wij u van harte uit voor een oriëntatiegesprek en een rondleiding. In dit gesprek wordt u geïnformeerd over de werkwijze van de school, krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen en leiden wij u rond in ons schoolgebouw. Op deze wijze hopen wij uw kind en u als ouders een beeld te geven van de sfeer en werkwijze op onze school. Tijdens het gesprek ontvangen ouders een aanmeldingsformulier. We vinden het leuk als uw kind meekomt naar het gesprek. Om een afspraak te maken voor dit gesprek kunt u de directeur, Sietze Jansen, bellen of mailen.

Stap voor stap
Zodra wij het aanmeldingsformulier ontvangen hebben, start de toelatingsprocedure. Wij volgen hierbij de aanmeldingsprocedure van PassendWijs. Meer informatie hierover vindt u hier.

Tijdspad

  • Ongeveer 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de intern begeleider of onderbouw coördinator contact met u op en wordt u uitgenodigd voor een intakegesprek. Tijdens het gesprek maken we nader kennis en bekijken we of we uw kind het onderwijs en de ondersteuning kunnen bieden die het nodig heeft. Dit gesprek vindt plaats zonder aanwezigheid van uw kind.
  • Voor de meeste aanmeldingen geldt dat een kind gewoon wordt ingeschreven, maar soms is meer informatie of onderzoek nodig om te kunnen inschatten of en welke ondersteuning nodig is. Er wordt samen gekeken of een leerling direct (volledig) kan starten, een kind geleidelijk instroomt of misschien een kind niet geplaatst kan worden. In sommige situaties zal mogelijk voor een ander traject gekozen gaan worden. Dat heeft te maken met de afspraken die hiervoor gelden binnen 'Passend onderwijs'. Meer informatie hierover vindt u hier.
  • Indien onze school passend blijkt, volgt er een definitieve inschrijving en wordt u uitgenodigd door de leerkracht voor een startgesprek. Tijdens dit gesprek maken u en uw kind kennis met de juf en dragen we zorg voor een goede start. Ook ontvangt u een startpakket van de leerkracht. Ieder kind kan 5 wenmomenten (dagdelen) meedraaien, in de weken voordat het 4 jaar wordt. Deze wenmomenten worden in overleg tussen ouders en leerkracht bepaald tijdens het startgesprek.
  • De kinderen die in juli, augustus of september 4 jaar worden, starten na de zomervakantie en hebben in principe geen wenmomenten. Zij kunnen in de laatste schoolweek voor de zomervakantie wel gezellig een dagdeel meedraaien en kennismaken met de nieuwe klasgenootjes. Deze dag zitten alle leerlingen in de nieuwe samenstelling van na de vakantie al bij elkaar! Hiervoor krijgt uw kind een leuke uitnodiging van de juf.
  • Kinderen die geboren zijn in augustus en september kunnen direct na de zomervakantie starten. Deze kinderen kunnen vanaf dat moment de hele week naar school.
  • De ouders van de kinderen die in december jarig zijn, worden meestal geadviseerd hun kind pas in januari naar school te laten gaan. Eventuele wenmomenten in deze maand vinden plaats in overleg tussen leerkracht en ouders.


Van waarde voor uw kind:

  • Er wordt altijd contact opgenomen met het kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, gastouder of vorige school om informatie op te vragen betreffende de nieuwe leerling. Soms sluit één van de leidsters aan tijdens het intakegesprek.
  • Indien wenselijk zal er een warme overdracht zijn tussen de leerkracht en de leidsters van de voorschoolse en naschoolse opvang; mocht uw kind hiervan gebruik maken gedurende de basisschoolperiode.
  • Het is zeer wenselijk dat kinderen die bij ons starten overdag zindelijk zijn. Ouders dienen te melden dat hun kind niet zindelijk is, voordat het kind bij ons op school begint. Samen maken we hier dan afspraken over.


Verhuizen
Komt u naar Heteren verhuizen en zoekt u een school? Ook dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met onze school voor een oriënterend kennismakingsgesprek en een rondleiding. In dit gesprek wordt u geïnformeerd over de werkwijze van de school, krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen en leiden wij u rond in ons schoolgebouw. Op deze wijze hopen wij het kind en u als ouders een beeld te geven van de sfeer en werkwijze op onze school.

Samen bespreken we of onze school kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften die uw kind nodig heeft en kijken we of onze school de beste plek is voor uw zoon of dochter. Ook wordt er door ons contact opgenomen met de huidige school. Wanneer uw kind aangenomen is mag hij/zij uiteraard alvast een kijkje in de groep komen nemen, een dagje meedraaien en de nieuwe klasgenoten ontmoeten om te wennen aan onze school.

Een verhuizing kan best een grote impact hebben op uw kind en spannend is het zeker. Het gehele team van onze school spant zich in om nieuwe leerlingen snel thuis te laten voelen in een veilige omgeving. De leerkracht bij wie uw kind in de klas komt, maakt na een periode van een paar weken een afspraak met u voor een startgesprek. Het gesprek is bedoeld om een beeld te krijgen van hoe uw kind de overstap ervaart en waar wensen en behoeften liggen. We horen graag van u en uw kind wat belangrijk is om met ons te delen.

Overstap
Als u binnen Heteren de overstap wilt maken naar onze school, leggen wij tevens contact met de andere school. Samen overleggen we wat het beste is voor uw kind.

 

We hopen u van harte te verwelkomen op onze fijne school!