Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Aanmelden nieuwe leerling

Bent u geïnteresseerd in onze school, dan nodigen we u van harte uit voor een oriëntatiegesprek bij de directeur. Dit kan het beste rond de derde verjaardag van uw kind. Tijdens dit gesprek zullen we kennismaken en kunt u uw vragen stellen. Ook lopen we een rondje door het gebouw zodat u de sfeer kunt proeven en een beeld krijgt van de manier van werken op onze school. We vinden het leuk als uw kind mee komt naar het gesprek!
Om een afspraak te maken voor dit gesprek kunt u de directeur bellen of mailen.

Wanneer er geen bijzonderheden zijn kan uw kind in principe geplaatst worden. Dit beslissen we op basis van het intakegesprek met de leerkracht dat plaats vindt zo'n 2 maanden voor de vierde verjaardag. Ook de bevindingen van de voorschoolse voorziening van onze brede school nemen we hierin mee.
Het kan zijn dat uw kind extra zorg nodig heeft. In veel gevallen kunnen we dat bieden. Maar het is ook afhankelijk van de grootte van de groep en de mogelijkheden van extra ondersteuning. In een enkel geval kunnen wij kinderen niet inschrijven. We zoeken dan samen met u naar een andere school waar uw kind wel terecht kan. In eerste instantie binnen onze brede school de Vogeltuin, maar soms is gespecialiseerd onderwijs nodig. We volgen hierin het stroomdiagram van ons Samen Werkings Verband Passend Wijs.

U kunt het aanmeldingsformulier afhalen bij de directeur en per post naar ons toesturen of afgeven. U krijgt hiervan een bevestiging. Ongeveer 10 weken voor de vierde verjaardag neemt de leerkracht contact met u op voor het afspreken van het intakegesprek.
Tussentijds instromen in andere groepen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, is meestal mogelijk. Ook hier geldt dat we eerst onderzoeken of we tegemoet kunnen komen aan wat een kind nodig heeft aan begeleiding.
Als een gezin van één van de andere Heterense scholen zich bij ons meldt, zullen wij altijd contact opnemen met de collega-school. We overleggen dan of wisselen van school ècht in het belang van het kind is.

Voor meer informatie over onze brede school: www.bredeschooldevogeltuin.nl