Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Aanmelden nieuwe leerling

Als kinderen naar de basisschool gaan, is dat een hele stap. Het kind krijgt te maken met een nieuwe dagindeling, heel veel andere kinderen en verschillende leerkrachten. Ook de ouder(s) gaan een nieuwe fase in. Niet alleen moeten de ouders hun kind ineens toevertrouwen aan een school, ze krijgen ook zelf veel met school te maken. Om een goed beeld van de Koningin Julianaschool te krijgen, nodigen wij u van harte uit voor een oriëntatiegesprek en een rondleiding. Tijdens dit gesprek zullen we kennismaken en kunt u vragen stellen. Ook lopen we een rondje door het gebouw, zodat u de sfeer kunt proeven en een beeld krijgt van onze werkwijze. We vinden het leuk als uw kind meekomt naar het gesprek! Om een afspraak te maken voor dit gesprek kunt u de directeur bellen of mailen.

Zodra wij het voorlopig aanmeldingsformulier ontvangen hebben, krijgt u een bevestigingsbrief voor ontvangst. Ongeveer 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, neemt de leerkracht contact op met de ouders om het intakegesprek te houden. Het intakegesprek heeft als doel verdere informatie uit te wisselen van zowel de kant van de ouders, opvang, als de school. Tijdens dit gesprek worden ook een paar wenmomenten ingepland. Na het intakegesprek wordt uw kind officieel ingeschreven. In een enkel geval kunnen wij als school niet voorzien in de onderwijsbehoeften van uw zoon of dochter. Dan zoeken we samen naar een andere vorm van onderwijs.   
De kinderen die 4 jaar worden in de maanden juli, augustus en september, starten direct na de zomervakantie.  Uw kind ontvangt een uitnodiging om voor de zomervakantie kennis te maken met de nieuwe klas.

Instromen in andere groepen, bijvoorbeeld vanwege een verhuizing, is mogelijk wanneer er voldoende plek is. Ook hier geldt dat we eerst onderzoeken of we tegemoet kunnen komen aan wat een kind nodig heeft aan begeleiding. Als een gezin van één van de andere scholen uit Heteren zich bij ons meldt, leggen wij contact met de andere school. Samen overleggen we wat het beste is voor het kind.