Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Onze visie

Onze visie is waarvoor we staan en wat wij nastreven te bereiken. Onze missie is hetgeen wij samen voor gaan en waar je onze school aan kunt herkennen. De kernwaarden vormen ons kompas en proberen we iedere dag na te streven. Onze visie is kort en krachtig omschreven, zodat we het ook regelmatig kunnen evalueren en bijstellen indien nodig. Telkens wordt gekeken of de dagelijkse praktijk in lijn is met onze missie en kernwaarden.

MissieWij willen een school zijn waar leerlingen en leerkrachten de ruimte en tijd krijgen om zich te ontwikkelen.

We zijn ervan overtuigd, dat we zo het verschil kunnen maken. Kinderen ontwikkelen zich beter als leerkrachten en ouders goed contact met elkaar hebben en respectvol met elkaar samenwerken. De Julianaschool heeft een open, vriendelijk en gastvrij karakter. Wij vinden relatie, rust, structuur en sociale veiligheid heel belangrijk. Dit stimuleren wij d.m.v. een positieve, waarderende houding. Wij geloven dat dit voorwaarden zijn om te groeien met plezier, om kwaliteit te kunnen leveren en om kindgericht te werken. We zijn een echte Vreedzame school; een respectvolle gemeenschap waarbinnen je jezelf mag zijn en je weerbaar leert opstellen.

VisieGelukkige leerlingen en leerkrachten met geloof in eigen kunnen.

Leerlingen en leerkrachten die zich ontwikkelen vanuit geloof in eigen kunnen, zijn gelukkige leerlingen en leerkrachten. Ze genieten van uitdagingen en fouten maken hoort erbij: je kunt er iets van leren en je kunt jezelf verbeteren. Deze leerlingen en leerkrachten kunnen antwoord geven op drie vragen: Waar sta ik? Wat is mijn doel? Wat wordt mijn eerste stap? Hiervoor zijn zelfstandigheid en doelgerichtheid nodig. De Koningin Julianaschool heeft de ambitie dat iedere leerling en leerkracht leert om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar eigen leerproces vanuit een kritische houding. We willen onze eigen vaardigheden verbeteren, zodat we boeiend onderwijs geven in het heden èn in de toekomst.

Slogan: GROEIEN DOEN WE SAMEN!


Onze kernwaarden

Om missie te waarborgen en onze visie te realiseren hechten wij veel waarde aan:

  1. Rust:
   In een rustige en veilige sfeer groeien kinderen prettig op. Met behulp van een duidelijke structuur en een opgeruimde omgeving dragen we hieraan bij. Bij ons op school weten de kinderen waar ze aan toe zijn en wat er van hen verwacht wordt. 

  2. Partnerschap:
   Wij zijn een gastvrije school waarbinnen alle partners actief betrokken zijn bij de ontwikkeling van de leerling. We communiceren in alle openheid en gebruiken elkaars deskundigheid. We geloven in de kracht van de relatie tussen ouder(s), leerling en leerkracht.

  3. Kindgericht:
   Op de Koningin Julianaschool zien we ieder kind, luisteren we naar ieder kind, praten we met ieder kind en nemen we ieder kind serieus. We hebben oog voor individuele verschillen. Wij ondersteunen onze kinderen in hun groeiproces naar zelfredzame en kritische burgers.

  4. Christelijk:
   Wij zijn een modern christelijke school en bieden leerlingen in een vertrouwde en veilige omgeving levensbeschouwelijk onderwijs. We staan open voor iedereen die onze identiteit respecteert. Vanuit onze identiteit en missie scheppen wij een klimaat waarin kinderen omzien naar elkaar en verantwoordelijkheid nemen passend bij de leeftijd.

  5. Kwaliteit:
   In een ambitieuze leeromgeving, weten we waar we staan, waar we naar toe werken en wat onze eerste stap wordt. We geven boeiend en kwalitatief goed onderwijs. Ons team is bevlogen, enthousiast en doet wat bewezen effectief is.

  6. Samen:
   Groeien doen we samen! Door samen te spelen, vieren, leren en werken, leer je allerlei vaardigheden die in je latere leven van grote waarde zijn en goed van pas komen. Door binnen het team te leren van en met elkaar, vergroten wij voortdurend ons vakmanschap.