Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Welkom

Wat fijn dat u een kijkje neemt op onze website. Ik hoop dat u verrast wordt en tegelijkertijd uw nieuwsgierigheid wordt gewekt.

Iedere school verschilt in de manier van werken, de sfeer, identiteit en kwaliteit. De basisschool is een stukje van je leven, zowel voor de kinderen als voor u als ouder. Wist u dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal ruim 7600 uur toevertrouwt aan de zorg van de leerkrachten van de basisschool? Een school kies je daarom weloverwogen!

In dit voorwoord licht ik alvast een tipje van de sluier op over onze fijne school. De Julianaschool vindt het van grote waarde dat leerlingen en leerkrachten gelukkig zijn en zich daardoor optimaal kunnen ontwikkelen vanuit geloof in eigen kunnen. Dit kan alleen in een veilige, rustige en plezierige omgeving, waarin we samen met ouders vanuit vertrouwen op weg gaan. Waaraan kunt u onze school nu precies herkennen?

  • Wij vinden aandacht voor ieder kind van grote waarde. Elke leerling moet zich gezien en gehoord voelen.
  • Een open en duidelijke communicatie past bij onze school. De samenwerking tussen ouders, leerling en leerkracht noemen wij Actief Partnerschap en vormt één van onze kernwaarden. De succesvol gebleken startgesprekken met leerlingen en de jaaropening voor ouders zijn hier mooie voorbeelden van.
  • Wij zijn een echte Vreedzame School, een manier van respectvol samenleven en werken, waarbij de kinderen steeds meer eigenaar worden van hun eigen leerproces.
  • Wij werken met een duidelijke structuur en vaste routines, waardoor de zelfstandigheid van kinderen groeit en er veel rust heerst in de school.
  • Wij staan voor kwalitatief goed onderwijs en een brede ontwikkeling. Vanuit vier onderwijspijlers zorgen we ervoor dat leerlingen zich cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk ontwikkelen.
  • Het team van de Koningin Julianaschool is een bevlogen en deskundig team, dat doet wat bewezen effectief is.
  • Kinderen met speciale onderwijsbehoeften, kunnen in aanmerking komen voor de Klimklas voor begeleiding op maat. 
  • In het speellokaal vinden allerlei activiteiten, voorstellingen en vieringen plaats voor en door kinderen.
  • Op de eerste verdieping vindt u een eigen schoolbibliotheek en goed uitgerust handvaardigheid- en technieklokaal waar creatieve ideeën worden uitgewerkt.
  • Samen spelen en ontdekken, vinden wij belangrijk. Daarom hebben wij een prachtig, natuurlijk schoolplein, waar kinderen naar hartenlust kunnen spelen, genieten en zich ontwikkelen.


Ik heet u van harte welkom op een school waar leerkrachten, ouders en kinderen samenwerken om mooie, onvergetelijke en leerzame jaren voor uw kind te realiseren. Wilt u nog meer weten over onze school, dan nodig ik u namens het team van harte uit voor het maken van een afspraak voor een rondleiding.


Hartelijke groet,
Sietze Jansen
Directeur Julianaschool