Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Leerlingondersteuning

Passend Onderwijs moet ervoor zorgen dat alle leerlingen, ook leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, een passende onderwijsplek krijgen in hun nabije omgeving. Om voor alle leerlingen een passende plek te realiseren, werken een aantal schoolbesturen samen met Samenwerkingsverband Passend Wijs. Zij zijn verantwoordelijk voor het inrichten en realiseren van Passend Onderwijs binnen het primair onderwijs van o.a. de gemeente Overbetuwe. Op de Koningin Julianaschool steken we onze energie in de mogelijkheden van de leerlingen. Centraal staat steeds de vraag: wat heeft dit kind van ons nodig om de volgende stap te kunnen maken?

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Alle scholen in het samenwerkingsverband bieden minimaal de Basisondersteuning. Deze staan geschreven in de bijlage van ons Schoolondersteuningsprofiel dat u kind vinden bij downloads. Sommige leerlingen hebben extra ondersteuning nodig binnen of buiten de groep. Deze kan ingezet worden op schoolniveau of vanuit samenwerkingsverband Passend Wijs. In het SOP beschrijven wij wat onze mogelijkheden en grenzen zijn m.b.t. de extra ondersteuning die wij kunnen bieden. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens over de aanwezige deskundigheid in het team en de onze ambities op de korte en lange termijn.

Intern begeleider
Op onze school is Ingrid van der Heijden onze intern begeleider. Zij is verantwoordelijkheid voor de ondersteuning, het begeleiden en adviseren van de leerkrachten t.a.v. het onderwijsleerproces en de doorgaande lijn binnen de leerlingondersteuning. De intern begeleider coördineert de externe contacten op het gebied van leerlingondersteuning.

Leraarondersteuner 
Er is iedere dag een leraarondersteuner aanwezig. Zij begeleiden kinderen die specifieke onderwijsbehoeften hebben individueel of in kleine groepjes. We noemen dit onze Klimklas remedial teaching. De leraarondersteuner werkt doelgericht met kleuters die een taal- of spraakachterstand hebben.

Dyslexie
Op onze school vinden wij lezen één van de belangrijkste pijlers voor schoolsucces. Als een leerling problemen ervaart in het leesproces, kan dit hem belemmeren gedurende zijn hele schoolloopbaan. We streven er op school naar om eventuele achterstanden in de groepen 1 t/m 4 te signaleren en zo mogelijk te remediëren. Hiervoor hebben we het preventieve programma Bouw! ingevoerd, vindt er tutorlezen plaats en leveren we maatwerk bij leerlingen waar dyslexie is vastgesteld. Zie het dyslexieprotocol bij downloads op de website.

Verrijkingsaanbod in groep 1-2
Vanaf het moment dat duidelijk is dat een kleuter deel uitmaakt van deze doelgroep, wordt gestart met een breed verrijkingsaanbod. Uitgangspunten van een breed verrijkingsaanbod:

    • Er wordt verrijking aangeboden op zoveel mogelijk verschillende ontwikkelingsgebieden.
    • Er wordt verrijkingsmateriaal gezocht dat aansluit bij de verschillende manieren van leren die passen bij kleuters.
    • Er wordt aangesloten bij de diverse werkvormen, die gehanteerd worden bij de reguliere lessen.


Meer-en hoogbegaafdheid
We werken met een aparte Klimklas waar leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong aan de slag gaan met uitdagende opdrachten en leerstrategieën. Onze expert-leraar begaafdheid begeleidt de leerlingen van groep 3 t/m 8 buiten de groep in samenwerking met de eigen groepsleerkracht.