Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Praktische zaken

Groepsindeling 2023-2024

Groep 

Maandag 

Dinsdag 

Woensdag 

Donderdag 

Vrijdag 

Groep 1-2A  

1e lokaal beneden 

Ageeth de Kleine 

Ageeth de Kleine 

Mandy Mombarg 

Mandy Mombarg 

Mandy Mombarg 

Groep 1-2B 

2e lokaal beneden 

Sandra Hulleman  

Sandra Hulleman 

Sandra Hullema 

Elles van Swinderen 

Elles van Swinderen 

Groep 3 

4e lokaal beneden 

Simona Teunissen 

Simona Teunissen   

Eleanora van Beek 

Simona Teunissen 

Simona Teunissen 

Groep 4 

1e lokaal links boven 

Daisy Gerritsen 

Daisy Gerritsen 

Daisy Gerritsen 

Eleanora van Beek 

Eleanora van Beek 

Groep 5 

2e lokaal links boven 

Jelmer Reuling 

Jelmer Reuling 

Jelmer Reuling 

Jelmer Reuling 

Jelmer Reuling 

Groep 6 

1e lokaal rechts boven 

Marilyn Hendriksen 

Marilyn Hendriksen 

Cristel Koek 

Cristel Koek

Cristel Koek 

Groep 7 

2e lokaal rechts boven 

Menno Jeukens 

Menno Jeukens 

Cristel Koek 

Menno Jeukens 

Menno Jeukens 

Groep 8 

3e lokaal rechts boven 

Simone Valckx 

Simone Valckx 

Martijn Willems 

Martijn Willems 

Martijn Willems 

 

Schooltijden
Maandag: 8.30u-14.30u
Dinsdag: 8.30u-14.30u
Woensdag: 8.30u-12.15u
Donderdag: 8.30u-14.30u
Vrijdag: 8.30u-12.00u (groep 1 t/m 3)
8.30u-14.30u (groep 4 t/m 8)


Gymrooster 2023/2024

Maandag Donderdag
09.00 - 09.45 uur  Groep 3: Karos (Simona) 08.45 - 09.30 uur  Groep 1-2A: Karos (Mandy)
09.45 - 10.30 uur  Groep 4: Karos (Daisy) 09.30 - 10.15 uur  Groep 1-2B: Karos (Elles)
10.30 - 11.15 uur Groep 5: Karos (Jelmer) 10.45 - 11.30 uur  Groep 3: Karos (Simona) + Groep 5: Karos (Jelmer) (wekelijks wisselend)
11.15 - 12.00 uur  Groep 7: Karos (Menno) 11.30 - 12.15 uur  Groep 4: Karos (Eleanora)
12.50 - 13.35 uur  Groep 6: Karos (Marilyn) 12.50 - 13.35 uur  Groep 8: Karos (Martijn)
13.40 - 14.25 uur  Groep 8: Karos (Simone) 13.40 - 14.25 uur  Groep 7: Karos (Menno) + Groep 6:Karos (Cristel) (wekelijks wisselend)

 

Bewegingsonderwijs
De gymlessen zijn op maandag en donderdag. Groep 1-2 sport in het speellokaal van de school. Groep 3 t/m 8 hebben gymles in sporthal “De Bongerd”. Onze vakleerkracht, Karos Neerhof, is beide dagen aanwezig voor lessen bewegingsonderwijs en ondersteuning van de leerkrachten. Per jaar bekijken we welke groepen daarvoor in aanmerking komen, omdat niet iedere leerkracht lesbevoegd is voor gym. Voor alle kinderen geldt dat zij in gymkleding en sportschoenen gymmen. De kleuters bewaren hun gymtas op school. Iedere schoolvakantie gaat de gymkleding mee naar huis om gewassen te worden. Vanaf groep 3 gaat de gymtas na iedere les mee naar huis.

Een kijkje in de klas
We zouden het fijn vinden als u na schooltijd regelmatig met uw kind de klas in loopt om samen bijvoorbeeld een werkje te bewonderen of een kort praatje te maken met de leerkracht. Op deze manier blijven de lijntjes kort en dat vinden we belangrijk. Daarnaast zijn er twee momenten opgenomen in de jaarplanning om in de groep te komen kijken na een gezamenlijk koffiemoment in de ochtend of middag. We hopen u vaak te zien!

Brengen en halen: groep 1-2
Voor de kleuters is er een inloopmoment in de ochtend van 8.20 uur tot uiterlijk 8.30 uur via de hoofdingang. Het verzoek is om uw kind tot aan de voordeur te brengen, zodat de kinderen rustig kunnen starten. De leerkracht vangt hen op bij de klassendeur. Graag maken we een uitzondering voor de startende kleuter die vijf ochtenden komt wennen. Deze kinderen mogen naar binnen gebracht worden. Verder mogen kinderen die verhuisd zijn, een week naar binnen worden gebracht. Dit laatste geldt ook voor die kinderen die net na de zomervakantie op de Julianaschool starten. Aan het einde van de lesdag loopt de juf samen met de groep naar het voorplein toe. De kinderen blijven bij de leerkracht, totdat zij hun vader of moeder zien staan.

Brengen en halen: groep 3 t/m 8
Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen welkom op het plein. Enkele leerkrachten houden toezicht en zijn aan te spreken voor korte mededelingen. Als u de leerkracht wat uitgebreider wilt spreken, vragen we u een afspraak te maken. Als de bel om 8.25 uur gaat, verzamelen de kinderen op een vast punt en haalt de leerkracht de groep op. Wilt u zelf met uw kind afspreken waar u wacht met ophalen, of dat hij/zij zelf naar huis mag?

Fietsen en parkeren
Wanneer de afstand tot school te ver is om te lopen, kan uw kind op school een fiets stallen. Dit is voor eigen risico: denk eraan de fiets op slot te zetten! Alle fietsenrekken bevinden zich buiten het schoolplein. Het fietsenrek op het voorplein, aan de kant van het schoolhek, is bedoeld voor de kinderen van groep 4 t/m 7. De leerlingen van groep 1 t/m 3 zetten hun fiets ook op het voorplein, naast het tuintje. Naast het achterplein staan de fietsen van de kinderen uit groep 8. U kunt parkeren op de grote parkeerplaats voor de school. Het is prettig wanneer u uw kind direct afzet en dan doorrijdt. Parkeren in de omliggende woonwijk of op de stoep is niet toegestaan.

Plein
Het is niet toegestaan, om buiten schooltijden om, op het schoolplein te spelen. Zo gunnen we, in overleg met de gemeente en de politie, de buurtbewoners hun rust.

Eten en drinken
Op onze school stimuleren wij het eten van gezonde voeding en het drinken van water. In de ochtend eten we samen fruit of groente en iets te drinken. In de middag luncht iedere leerkracht samen met de kinderen in de klas; brood en iets te drinken, dat in ongeveer een kwartier op kan zijn. Overbetuwe Beweegt heeft ons een watertappunt geschonken. Op woensdag is onze kraanwaterdag en mogen de kinderen tevens een ‘gezonde’ koek meenemen voor de eerste pauze. Het is niet toegestaan chips, snoep, koek of frisdrank mee te nemen naar school. Tevens willen wij bijdragen aan minder afval en vragen u bekers en trommels mee te geven i.p.v. pakjes drinken en plastic zakjes. De kinderen bewaren hun eten en drinken in hun eigen rugtas aan de kapstok. Bekers melk voor tijdens de lunch kunnen bewaard worden in de koelkast.

Jarig
Wanneer uw kind jarig is, mag hij of zij in de groep trakteren en vieren we een gezellig feestje. Ouders van kinderen uit groep 1-2 mogen hierbij aanwezig zijn. Zit uw kind in groep 3 t/m 8 dan worden er natuurlijk foto’s door de leerkracht op Parro geplaatst van de verjaardag van uw zoon of dochter. Wilt u van tevoren even navragen of er ook kinderen zijn die een bepaalde traktatie niet mogen hebben in verband met een allergie of dieet? Het is niet toegestaan dat kinderen hun broertjes of zusjes in een andere groep trakteren.

Mobiele telefoon
Leerlingen hebben tijdens schooluren en op kamp geen mobiele telefoon bij zich. Bij hoge uitzondering bewaart de leerkracht de telefoon van de leerling. Dit gebeurt altijd eerst in overleg met ouders en is geheel op eigen risico. Leerlingen mogen sociale media tijdens de les alleen gebruiken als de leerkracht daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Ziek
Als een kind ziek is, kan het niet naar school. Wij willen dit graag voor schooltijd persoonlijk of telefonisch horen tussen 08.00-08.15 uur. Als wij niets horen, terwijl het kind niet op tijd aanwezig is, zullen wij rond 9.00 uur contact met de ouders opnemen om te achterhalen of er niets gebeurd is. Denkt u eraan om uw kind ziek te melden?

Verzekeringen
Ongelukken horen helaas bij het leven. Uiteraard is de school verzekerd. Deze verzekering dekt de financiële risico’s van een school, wanneer zij aansprakelijk gesteld wordt voor schade. Als een kind schade aanbrengt zonder dat de school hierin nalatig is, zullen wij dit op de ouders verhalen. Het gaat hier immers niet om de aansprakelijkheid van de school, maar van de ouders. Het is dan ook verstandig u voor deze aansprakelijkheid WA te verzekeren. Daarnaast heeft de school een collectieve ongevallenverzekering, waarbij de kinderen onder schooltijd verzekerd zijn. Dit geldt dus ook voor deelname aan activiteiten als kamp, schoolreisje, excursies en dergelijke.