Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Praktische zaken

Groepsindeling 2021-2022

Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1-2A Juf Ingrid Juf Ingrid Juf Ingrid Juf Ingrid Juf Ingrid
1-2B Juf Lisette Juf Lisette Juf Lisette Juf Lisette Juf Lisette
3 Juf Thea Juf Thea Juf Mandy Juf Mandy Juf Mandy
4 Juf Daisy/Marilyn Juf Daisy/Marilyn Juf Daisy/Marilyn Juf Amanda Juf Amanda
5 Juf Simona Juf Simona Juf Ageeth Juf Ageeth/Juf Simona Juf Simona
6 Juf Patrice Juf Patrice Juf Maaike Juf Maaike Juf Maaike
7 Juf Cristel Juf Cristel Juf Cristel Meester Martijn Meester Martijn
8 Juf Simone Juf Simone Juf Marja Juf Marja Juf Marja

 

Schooltijden
Maandag:   8.30u-14.30u
Dinsdag:   8.30u-14.30u
Woensdag:   8.30u-12.15u
Donderdag:   8.30u-14.30u
Vrijdag:   8.30u-12.00u (groep 1 t/m 3)
8.30u-14.30u (groep 4 t/m 8)Gymrooster

  Maandag   Donderdag
09.30-10.15 uur
10.30-11.15 uur
Groep 1-2A of 1-2B: Anja
Groep 5: Simona
10.30-11.15 uur Groep 5: Anja
Groep 4: Amanda
11.15-12.00 uur Groep 6: Anja
Groep 7: Cristel
11.15-12.00 uur Groep 3: Anja
13.00-13.45 uur Groep 4: Anja
Groep 8: Simone
13.00-13.45 uur Groep 6: Anja
13.45-14.30 uur Groep 8: Simone
Groep 3: Anja
13.45-14.30 uur Groep 7: Anja

 

Bewegingsonderwijs
De gymlessen zijn op maandag en donderdag. Groep 1-2 sport in het speellokaal van de school. Groep 3 t/m 8 hebben gymles in sporthal “De Bongerd”. Onze vakleerkracht, Anja van Dijk, is beide dagen aanwezig voor lessen bewegingsonderwijs en ondersteuning van de leerkrachten. Per jaar bekijken we welke groepen daarvoor in aanmerking komen, omdat niet iedere leerkracht lesbevoegd is voor gym. Voor alle kinderen geldt dat zij in gymkleding en sportschoenen gymmen. De kleuters bewaren hun gymtas op school. Iedere schoolvakantie gaat de gymkleding mee naar huis om gewassen te worden. Vanaf groep 3 gaat de gymtas na iedere les mee naar huis.

Een kijkje in de klas
We zouden het fijn vinden als u na schooltijd regelmatig met uw kind de klas in loopt om samen bijvoorbeeld een werkje te bewonderen of een kort praatje te maken met de leerkracht. Op deze manier blijven de lijntjes kort en dat vinden we belangrijk. Daarnaast zijn er twee momenten opgenomen in de jaarplanning om in de groep te komen kijken na een gezamenlijk koffiemoment in de ochtend. We hopen u vaak te zien!

Brengen en halen: groep 1-2
Voor de kleuters is er een inloopmoment in de ochtend van 8.20 uur tot uiterlijk 8.30 uur via de hoofdingang. Er is teambreed geconstateerd dat het onderwijsleerproces vanuit rust, aandacht en snel aan de slag kunnen, gebaat is bij beperkte inloop van ouders of verzorgers. Het verzoek is dan ook, net als u nu al gewend bent, uw kind tot aan de voordeur te brengen. Graag maken we een uitzondering voor de startende kleuter die vijf ochtenden komt wennen. Deze kinderen mogen naar binnen gebracht worden. Verder mogen kinderen die verhuisd zijn, een week naar binnen worden gebracht. Dit laatste geldt ook voor die kinderen die net na de zomervakantie op de Julianaschool starten. Aan het einde van de lesdag loopt de juf samen met de groep naar het voorplein toe. De kinderen blijven bij de leerkracht, totdat zij hun vader of moeder zien staan.

Brengen en halen: groep 3 t/m 8
Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen welkom op het plein. Enkele leerkrachten houden toezicht en zijn aan te spreken voor korte mededelingen. Als u de leerkracht wat uitgebreider wilt spreken, vragen we u een afspraak te maken. Als de bel om 8.25 uur gaat, verzamelen de kinderen op een vast punt en haalt de leerkracht de groep op. Wilt u zelf met uw kind afspreken waar u wacht met ophalen, of dat hij/zij zelf naar huis mag?

Fietsen en parkeren
Wanneer de afstand tot school te ver is om te lopen, kan uw kind op school een fiets stallen. Dit is voor eigen risico: denk eraan de fiets op slot te zetten! Alle fietsenrekken bevinden zich nu buiten het schoolplein. Het fietsenrek op het voorplein, aan de kant van het schoolhek, is bedoeld voor de kinderen van groep 4 t/m 7. De leerlingen van groep 1 t/m 3 zetten hun fiets ook op het voorplein, naast het tuintje.  Naast het achterplein staan de fietsen van de kinderen uit groep 8.
Wilt u uw kind erop wijzen de fietsen in de fietsenrekken te parkeren? Stepjes kunnen geparkeerd worden naast de deur op het achterplein. Het zou fijn zijn als kinderen die dichtbij school wonen, hun fiets thuislaten en komen lopen. U kunt parkeren op de grote parkeerplaats voor de school. Het is prettig wanneer u uw kind direct afzet en dan doorrijdt naar het tweede deel van de parkeerplaats, dus na het zebrapad. Uw kind heeft daar minder last van parkerende auto’s. Zo houden we het middengedeelte van de eerste parkeerplaats vrij. Parkeren in de omliggende woonwijk of op de stoep is niet toegestaan.

Plein
Het is niet toegestaan, om buiten schooltijden om, op het schoolplein te spelen. Zo gunnen we, in overleg met de gemeente en de politie, de buurtbewoners hun rust.

Etui, schrijfgerei en oortjes
Kinderen ontvangen hun schrijfgerei van school. In de loop van groep 4 krijgen kinderen een eigen vulpen. Veel kinderen vinden het fijn om een etui van thuis mee te nemen met daarin een eigen schaar, puntenslijper, en wat eigen kleurpotloden. Dat mag vanaf groep 3, maar graag zo min mogelijk. Er zijn schoolafspraken over met welke pen wel of niet geschreven mag worden in de schriften. Uitgangspunt is dat iedere leerling de vulpen gebruikt. Wanneer deze kwijt of kapot is, kunt u een nieuwe vulpen op school kopen à €10,00,- Enkele kinderen schrijven vanwege hun motorische ontwikkeling met een eigen stabilo-pen. Omdat de koptelefoons bij de computers vaak kapotgaan, is afgesproken dat alle kinderen van groep 4 t/m 8 eigen oortjes meenemen in een klein bewaardoosje. De oortjes blijven in de la van het kind en mogen alleen door dat kind gebruikt worden.

Gevonden voorwerpen
Voor de keuken staat een krat voor de gevonden voorwerpen. Uw kind kan hierin kijken als iets kwijt is. Tijdens de dagen van de oudergesprekken worden de gevonden voorwerpen uitgestald.

Eten en drinken
Op onze school stimuleren wij het eten van gezonde voeding en het drinken van water. In de ochtend eten we samen fruit of groente en iets te drinken. In de middag luncht iedere leerkracht samen met de kinderen in de klas; brood en iets te drinken, dat in ongeveer een kwartier op kan zijn. Overbetuwe Beweegt heeft ons vorig schooljaar een watertappunt geschonken. Op woensdag is onze kraanwaterdag en mogen de kinderen tevens een ‘gezonde’ koek meenemen voor de eerste pauze. Het is handig als u thuis met uw kind bespreekt welke trommel voor het fruitmoment is en wat u meegeeft voor de lunch. Het is niet toegestaan chips, snoep, koek of frisdrank mee te nemen naar school. Tevens willen wij bijdragen aan minder afval en vragen u bekers en trommels mee te geven i.p.v. pakjes drinken en plastic zakjes.

Jarig
Wanneer uw kind jarig is, mag hij of zij in de groep trakteren en vieren we een gezellig feestje. Ouders van kinderen uit groep 1-2 mogen hierbij aanwezig zijn. Zit uw kind in groep 3 t/m 8 dan worden er natuurlijk foto’s door de leerkracht op Parro geplaatst van de verjaardag van uw zoon of dochter. Wilt u van tevoren even navragen of er ook kinderen zijn die een bepaalde traktatie niet mogen hebben in verband met een allergie of dieet? Het is niet toegestaan dat kinderen hun broertjes of zusjes in een andere groep trakteren.

Mobiele telefoon
Leerlingen hebben tijdens schooluren en op kamp geen mobiele telefoon bij zich. Bij hoge uitzondering bewaart de leerkracht de telefoon van de leerling. Dit gebeurt altijd eerst in overleg met ouders en is geheel op eigen risico. Leerlingen mogen sociale media tijdens de les alleen gebruiken als de leerkracht daar vooraf toestemming voor heeft gegeven.

Ziek
Als een kind ziek is, kan het niet naar school. Wij willen dit graag voor schooltijd persoonlijk of telefonisch horen tussen 08.00-08.15 uur. Als wij niets horen, terwijl het kind niet op tijd aanwezig is, zullen wij rond 9.00 uur contact met de ouders opnemen om te achterhalen of er niets gebeurd is. Denkt u eraan om uw kind ziek te melden?

Huiswerk
Om verschillende redenen kan huiswerk gegeven worden. We vinden het belangrijk om hier kritisch mee om te aan. Wanneer een kind wat extra oefenstof nodig heeft voor thuis, stemt de leerkracht dit goed af met de ouders, zodat u weet wat de bedoeling is en hoe u daaraan kunt bijdragen. In de hogere groepen gebeurt dit om de kinderen te leren plannen ter voorbereiding op het voortgezet onderwijs.

Verzekeringen
Ongelukken horen helaas bij het leven. Uiteraard is de school verzekerd. Deze verzekering dekt de financiële risico’s van een school, wanneer zij aansprakelijk gesteld wordt voor schade. Als een kind schade aanbrengt zonder dat de school hierin nalatig is, zullen wij dit op de ouders verhalen. Het gaat hier immers niet om de aansprakelijkheid van de school, maar van de ouders. Het is dan ook verstandig u voor deze aansprakelijkheid WA te verzekeren. Daarnaast heeft de school een collectieve ongevallenverzekering, waarbij de kinderen onder schooltijd verzekerd zijn. Dit geldt dus ook voor deelname aan activiteiten als kamp, schoolreisje, excursies en dergelijke.