Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Oudercontact

Lage drempel
Het is altijd mogelijk om ons aan te spreken met uw vragen of opmerkingen. Misschien maakt u zich zorgen of heeft u een goed idee. Dit willen wij erg graag horen. Onze dagelijkse agenda zit erg vol. We werken dus het liefst op afspraak zodat we echt tijd voor u hebben. U kunt ons hierover mailen. Alle mails worden binnen een week beantwoord. Wilt u bij dringende zaken even bij ons binnen lopen voor het maken van een afspraak?

Geplande gesprekken
We starten de loopbaan van een kind met een intakegesprek. Vervolgens nodigen we ouders drie keer per jaar uit voor de contactgesprekken. Het eerste gesprek (oktober) staat in het teken van het sociaal welbevinden en de eerste indruk. Het tweede (februari) is gekoppeld aan toetsresultaten en het rapport. Het derde (april) gaat met name over de voortgang op de afgesproken aandachtspunten uit het februari-gesprek. Een vierde gesprek (juni) wordt ingepland wanneer er zorgen zijn om een kind en we hierover nauw contact willen houden. In de hoogste groepen worden ook kinderen uitgenodigd bij het gesprek. Zo zijn zij meer betrokken bij hun eigen leerproces.

Extra gesprekken
Mochten er meer gesprekken nodig zijn, kunnen we hiervoor altijd een afspraak maken. Dit kan op initiatief van ouders of van school. Vaak betreft het hier zorgleerling en een samenwerking met externe hulpverleners.

Klankbordgroepen
We vinden het fijn om af en toe met een groep ouders te spiegelen over onze school.
Soms is dit over een gericht onderwerp (bv. adviestraject groep 8, ouderparticipatie).
Soms is er een open klankbordavond. Ouders kunnen dan vragen stellen en feedback geven over onze werkwijze. We nemen dit altijd serieus. In veel gevallen leidt het tot gerichte verbeterpunten.