Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Communicatie

We vinden een open en heldere communicatie met onze ouders van grote waarde. We hebben hiervoor de volgende informatiekanalen:

’t Kroontje
Onze nieuwsbrief komt om de drie weken uit op vrijdag en bevat algemeen nieuws van de school. U kunt hiervoor een abonnement nemen via de website. U ontvangt ’t Kroontje dan in uw mailbox.

Parro
Deze app geeft een beeld van wat er in de groep gebeurt; de zogenaamde ‘zachte’ informatie. Leerkrachten kunnen er foto’s of filmpjes plaatsen, korte berichten weergeven, ouderhulp vragen en specifieke groepsactiviteiten doorgeven. Het doel is om in contact te staan met ouders, bundelen en overzichtelijk maken van de communicatie, en hiermee het vergroten van de ouderbetrokkenheid. Parro is een veilige, gesloten omgeving en AVG-proof.

Website
Voor de toelichting op de lesstof per jaargroep, kunt u terecht op de groepspagina van de site. Op de website van de school staat een actuele jaarkalender geplaatst, die u kunt downloaden en printen. Naast de data van onze bijzondere activiteiten, staat er op de site ook veel praktische informatie. Op deze manier bent u goed op de hoogte van bijvoorbeeld het vakantierooster, studiedagen en actueel nieuws.

Persoonsgegevens
Geef wijzigingen m.b.t uw adres, telefoonnummer, noodnummers, huisarts of gezinssituatie direct door aan de leerkracht, zodat alles goed in ons systeem staat.