Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Groep 3

VLL _ Spelling _ Rekenen _ BL _ Boekenbeurt

Welkom

Wat fijn dat u een kijkje neemt op de groepspagina van groep 3. U bent vast nieuwsgierig naar wat wij te vertellen hebben over onze klas, de lessen, activiteiten en zaken die onze groep zo speciaal maakt. Veel leesplezier gewenst en hopelijk tot ziens!

Even voorstellen

Op maandag en dinsdag is juf Ingrid in de groep, op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Mandy er.
Wij hebben twee lokalen die we mogen gebruiken: een kring/speellokaal en een werklokaal. Kom gerust een keertje na schooltijd onze gezellige klaslokalen bekijken!
Via de beveiligde Parro-app delen wij een paar keer per week mooie momentjes uit de klas met de ouders. Ook doen wij via Parro oproepjes voor bijv. materiaal of hulp bij activiteiten.

Wat leren we in groep 3?

Groep 3 staat in het teken van leren lezen, schrijven en rekenen. We doen dit op een actieve manier, waarbij luisteren, bewegen, samenwerken en zelfstandig werken elkaar afwisselen.

Welke activiteiten staan gepland speciaal voor onze groep?

 • Na de herfstvakantie gaan we op de dinsdagen starten met de boekenbeurten. Ieder kind komt dan een keer aan de beurt om een aantal bladzijdes voor te lezen uit een thuis voorbereid boek.
 • Na kern 6, rond januari, hebben de kinderen alle letters geleerd en vieren wij het Letterfeest. Dit is een verrassingsfeest voor de kinderen, waarbij de ouders aanwezig mogen zijn.

 

Dagritme

Iedere dag doen we een les uit Veilig Leren Lezen. Hierbij leren de kinderen letters, letterclusters, woorden lezen en woorden goed schrijven. Daarnaast zijn er door de dag heen meerdere leesmomenten, want goed kunnen lezen is de basis voor een mooie toekomst!

VLL werkt met kernen waarbij een thema centraal staat. Aan het begin van de kern sturen wij een ouderbrief met informatie over de nieuwe kern. Ouders weten dan wat hun kind gaat leren en kunnen hier thuis bij aansluiten. Aan het eind van iedere kern nemen wij per kind een leestoets af, zodat we precies weten hoe het leesproces van een kind verloopt. Gaat het goed, is er meer leeshulp nodig op school en/of thuis of heeft een kind extra uitdaging nodig? Ieder kind krijgt na afloop een Oefenkampioen mee naar huis, zodat ouders hier ook zicht op hebben.

De letters die we geleerd hebben leren we ook schrijven in schrijfletters in ons schrijfschrift.

Ook staat rekenen iedere dag op het programma. We starten met het tellen van hoeveelheden en daar de cijfers aan koppelen. Het doel aan het eind van groep 3 is dat de kinderen de erbij en eraf sommen t/m 10 en 20 en het splitsen van getallen beheersen. Daarnaast leren de kinderen in groep 3 tellen met geld en de basis van het klokkijken.

Begrijpend Luisteren is ook een belangrijk vak in groep 3. Twee keer per week staat er een prentenboek, een informatief boek of een tekst centraal, waarbij de kinderen met verschillende strategieën de tekst gaan verkennen en nog beter leren begrijpen.

Iedere maandag en donderdag hebben wij gym in De Bongerd. Op maandag van juf Ingrid, op donderdag van juf Anja (onze vakleerkracht bewegingsonderwijs).

Wij zijn een Vreedzame School en vinden het belangrijk dat kinderen, leerkrachten en ouders op een prettige manier met elkaar omgaan. We geven gerichte lessen hierover, maar natuurlijk stimuleren wij de hele dag door het positief omgaan met elkaar.

Daarnaast is er in groep 3 tijd voor vrij spelen, crea, muziek en godsdienst.

Wist u dat?

 • We op vier ochtenden alleen fruit en groente eten?
  Op woensdag mag er een gezonde koek meegenomen worden.
 • Alle kinderen hun eten en drinken in bekers en bakjes mee naar school mogen nemen?
  Hierdoor hebben we minder afval.
 • We taakjes hebben in de klas?
  Die bespreken we in de eerste weken met elkaar tijdens een groepsvergadering.
 • We de verjaardag van de kinderen vieren met een feestmuts, een digitaart, veel liedjes en met iets lekkers van de jarige?
  Natuurlijk mag papa of mama daarbij zijn.
 • De verjaardag van de juffen ‘Crazy Juffendag’ heet?
  We vieren die op de laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie.