Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Welkom op de groepspagina van groep 3

VLL _ Spelling _ Rekenen _ BL _ Boekenbeurt

Hier kunt u de meer zakelijke informatie over onze groep vinden. Via de beveiligde Parro-app delen wij minimaal één keer per week mooie momentjes uit de klas met u. Ook doen wij via Parro bijv. een oproepje voor materiaal of hulp in onze klas. In de tabbladen staat o.a. informatie over de leerstof van groep 3 en de boekenbeurt.

Op maandag en dinsdag is juf Ingrid in onze groep, op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Mandy bij ons. Wij hebben twee lokalen die we mogen gebruiken: een kring/speellokaal en een werklokaal. Kom gerust een keertje na schooltijd onze gezellige klaslokalen bekijken!

Hieronder staan wat algemene afspraken die gelden in onze groep. Daarnaast hebben wij met elkaar afspraken gemaakt over hoe we het fijn vinden om met elkaar in groep 3 te zijn. Ook doen wij zelf taken die nodig zijn om alles in de klas goed te laten verlopen.

Binnenkomen:

 • Jas aan de kapstok, (gym)tas aan het haakje ernaast
 • Lunch voor koelkast in de ene krat, overige lunch in de andere krat (graag kleine broodtrommels)
 • Foto aanklikken op digibord
 • Foto ophangen op planbord
 • Tot de herfstvakantie een spelletje uit kast pakken
 • Spelletje spelen aan tafel, als de bel buiten gaat spelletje opruimen
 • Op eigen stoel in het werklokaal stil een boek bekijken/lezen

Begin van de dag:

 • Juf kiest hulpjes op maandag
 • Krat naar de koelkast (taak)
 • Dag en datum bespreken
 • Aantal ki. mogen kort vertellen (duidelijk praten, anderen aankijken)
 • De kinderen die luisteren kijken de verteller aan en mogen evt. vragen stellen

Kring:

 • Hulpjes zitten naast juf
 • Kinderen zitten grotendeels jongen-meisje

Werkmoment:

 • In het werklokaal heeft iedereen een eigen tafel en stoel
 • We werken hier soms zelfstandig aan de opdrachten, maar ook in duo’s of in een groepje
 • Bij het zelfstandig werken mag je elkaar niet storen, hiervoor gebruikt groep 3 de rode stip op het blokje

Buiten spelen:

 • Hulpjes vooraan in de rij
 • Als de bel gaat opruimen
 • In de rij naast de bamboestruiken komen staan

Naar de wc:

 • Niet tijdens de kring/instructiemoment (behalve uitzonderingen)

Ochtendpauze:

 • In de kring
 • Tas pakken, onder stoel leggen
 • Liedje zingen
 • We hebben 10-15 min. eetpauze, dus graag een klein, gezond tussendoortje en drinken
 • Klaar, tas aan kapstok
 • Evt. zelf boek lezen of voorlezen door de juf

Middagpauze:

 • Handen wassen
 • Aan eigen tafel in werklokaal gaan zitten
 • Eten uit kratten uitdelen
 • Bidden voor het eten
 • We hebben 15 min. lunchpauze, dus graag brood en drinken meegeven dat we binnen deze tijd op kunnen krijgen
 • Op de stoel blijven tijdens het eten
 • School-tv op digibord
 • Spullen opruimen, tas aan de kapstok
 • Tafels schoonmaken (taak)

Gym:

 • Op maandag en donderdag hebben wij gym in de grote gymzaal
 • Wij lopen daar in de rij naartoe en leren zo meteen om veilig over te  steken
 • Groep 3 neemt de gymtas iedere keer mee naar huis

We gaan er een gezellig en leerzaam jaar van maken!