Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Groep 3

VLL _ Spelling _ Rekenen _ BL _ Boekenbeurt


Welkom
Wat fijn dat u even de tijd neemt om op de groepspagina van groep 3 te kijken. U bent vast nieuwsgierig naar wat wij te vertellen hebben over onze groep, de lessen, activiteiten en zaken die onze groep zo speciaal maakt. Veel leesplezier gewenst met lezen en hopelijk tot ziens!

Even voorstellen
Op maandag en dinsdag is juf Thea in de groep. Op woensdag, donderdag en vrijdag is juf Mandy er. Wij hebben twee lokalen die we mogen gebruiken: een kring/speellokaal en een werklokaal. Kom gerust een keertje na schooltijd onze gezellige klaslokalen bekijken!
Via de beveiligde Parro-app delen wij een paar keer per week mooie momentjes uit de klas met de ouders. Ook doen wij via Parro oproepjes voor bijvoorbeeld ouderhulp of het lenen van materiaal.

Wat leren we in groep 3?
Groep 3 staat in het teken van leren lezen, schrijven en rekenen. We doen dit op een actieve manier, waarbij luisteren, bewegen, samenwerken en zelfstandig werken elkaar afwisselen. Natuurlijk is er ook veel ruimte voor muziek, samen zingen, tekenen, handvaardigheid, Engels, dans, genieten van verhalen en mooie kringgesprekken.

Welke activiteiten staan gepland speciaal voor onze groep?

  • Na de herfstvakantie gaan we op de dinsdagen starten met de boekenbeurten. Ieder kind komt dan een keer aan de beurt om een aantal bladzijdes voor te lezen uit een thuis voorbereid boek.
  • Na kern 6, rond januari, hebben de kinderen alle letters geleerd en vieren wij het Letterfeest. Dit is een verrassingsfeest voor de kinderen, waarbij de ouders als het mogelijk is aanwezig mogen zijn.

 

De vakken nader bekeken
Iedere dag doen we een les uit Veilig Leren Lezen. Hierbij leren de kinderen letters, letterclusters, woorden lezen en woorden goed schrijven. Daarnaast zijn er door de dag heen meerdere leesmomenten, want goed kunnen lezen is de basis voor een mooie toekomst!

VLL werkt met kernen waarbij een thema centraal staat. Aan het begin van de kern sturen wij via Parro een ouderbrief met informatie over de nieuwe kern. Ouders weten dan wat hun kind gaat leren en kunnen hier thuis bij aansluiten. De kinderen zelf krijgen aan het begin van iedere kern een papier mee waarop staat wat we in desbetreffende kern gaan leren. Aan het eind van iedere kern nemen wij per kind een leestoets af, zodat we precies weten hoe het leesproces van een kind verloopt. Ieder kind krijgt na afloop een Oefenkampioen mee naar huis, waarop u als ouder kunt zien hoeveel woorden uw kind al goed kan lezen en hoe het tempo ligt. De letters die we geleerd hebben leren we ook schrijven in schrijfletters in ons schrijfschrift.

Ook staat rekenen iedere dag op het programma. We starten met het tellen van hoeveelheden en het koppelen van de cijfers daaraan. Het doel aan het eind van groep 3 is dat de kinderen de erbij en eraf sommen t/m 10 en 20 en het splitsen van getallen beheersen. Daarnaast leren de kinderen in groep 3 tellen met geld en de basis van het klokkijken. Ook bij rekenen krijgen de kinderen aan het begin van ieder blok een papier mee waarop staat wat we in dat blok gaan leren.

Begrijpend Luisteren is ook een belangrijk vak in groep 3. Twee keer per week staat er een prentenboek, een informatief boek of andere tekst centraal, waarbij de kinderen met verschillende strategieën de tekst gaan verkennen en spelenderwijs leren begrijpen.

Iedere maandag en donderdag hebben wij gym in De Bongerd. Juf Anja (onze vakleerkracht bewegingsonderwijs) geeft de gymlessen. Heerlijk bewegen en samen spelen!

Wij zijn een Vreedzame School en vinden het belangrijk dat kinderen, leerkrachten en ouders op een prettige manier met elkaar omgaan. We geven gerichte lessen hierover, maar natuurlijk stimuleren wij de hele dag door het positief omgaan met elkaar.

Daarnaast is er in groep 3 tijd voor vrij spelen, creativiteit, muziek, dans, Engels en godsdienst.

Wist u dat?

  • We op vier ochtenden alleen fruit en groente eten?
   Op woensdag mag er een gezonde koek meegenomen worden.
  • Alle kinderen hun eten en drinken in bekers en bakjes mee naar school mogen nemen?
   Hierdoor hebben we minder afval.
  • We taakjes hebben in de klas?
   Die bespreken we in de eerste weken met elkaar tijdens een groepsvergadering.
  • We de verjaardag van de kinderen vieren met een feestmuts, een digitaart, veel liedjes en met iets lekkers van de jarige?
  • De verjaardag van de juffen ‘Crazy Juffendag’ heet?
   Dit feestje vieren we op de laatste vrijdag voor de voorjaarsvakantie.
  • We dit jaar ook in groep 3 met Engels aan de slag gaan?