Abonnement nieuwsbrief
Agenda
Contact
Aanmelden

Groep 6

In groep 6 komen er veel nieuwe onderwerpen aan de orde en gaan we verder met de stof waar we in groep 5 mee zijn begonnen.

 • Taal: We gaan verder met zinsontleding, taalbeschouwing en we leren nieuwe woorden. We oefenen in het schrijven van opstellen en brieven en oefenen veel met begrijpend lezen.
 • Spelling: we oefenen de spellingsregels en oefenen werkwoordspelling.
 • Rekenen: We leren cijferend optellen en aftrekken. We werken met breuken, deelsommen met rest en steeds grotere getallen.
 • Engels: We hebben elke week les. Hierbij oefenen we in schrijven, spreken en luisteren.
 • Topografie: We krijgen Topo van Nederland. Hier werken we mee in de klas en krijgen we een toets per provincie. Ook oefenen de kinderen dit thuis en op school op de computer.
 • Natuur/Aardrijkskunde/Geschiedenis: Nieuwe onderwerpen komen aan de orde. Deze onderwerpen worden afgesloten met een toets.
 • Verkeer: De kinderen krijgen verkeersboeken, die we samen bespreken.
 • Vreedzame school: Hiermee gaan we verder met de methode. De kinderen gaan steeds meer met elkaar in gesprek.
 • Spreekbeurten: Iedereen doet dit jaar een spreekbeurt, zo leren de kinderen iets goed voorbereiden, plannen en spreken voor een groep.
 • Gym: Hierbij gaan de kinderen verder met de ontwikkelingslijn voor gym. Eenmaal in de week geeft juf Anja ( onze vakleerkracht gym) de les, de andere keer de eigen juf.
 • Godsdienst: Elke morgen starten we de dag met behulp van onze methode Trefwoord.
 • Muziek/handvaardigheid/tekenen. Elke week zijn we met een vorm van expressie bezig.
 • Huiswerk: gedurende het jaar krijgen de kinderen huiswerk. Dit is een werkblad en daarnaast leerwerk voor topo en wereldoriëntatie.

 

De kinderen van groep 6 leren om echte bovenbouwers te worden. Gedurende het jaar krijgen ze verschillende opdrachten m.b.t. zelfstandig werken en samenwerken.